Słowo od Prałata (1 kwietnia 2020 r.)

U bram Wielkiego Tygodnia, gdy na świecie jest tyle cierpienia, ks. prał. Fernando Ocáriz zaprasza nas do wpatrywania się w Chrystusa na Krzyżu. On nas odkupia i jest źródłem naszej nadziei.

Opus Dei - Słowo od Prałata (1 kwietnia 2020 r.)

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Zbliża się Triduum Paschalne. Są to dni, podczas których liturgia prowadzi nas ku kontemplacji wielkiej tajemnicy miłości Boga ku nam. Na całym świecie nasze życie jest obecnie dotknięte cierpieniem związanym z pandemią. Wpatrujmy się więc teraz w Chrystusa na Krzyżu. Jak zachęcał nas Papież 27 marca, niech Święty Krzyż będzie dla nas kotwicą zbawienia, która ratuje okręt przed rozbiciem. To z niego Jezus nadaje sens cierpieniu, a nawet pomaga nam odkryć, że dzięki Jego łasce wcale nie musimy utracić radości. Co więcej, wielokroć będziemy w stanie ją odzyskać: Gaudium in Cruce!

Jesteśmy obecnie świadkami tego, jak ludzka solidarność, szczególnie gdy rodzi się z miłości, prowadzi do hojnej służby innym: przy łóżku chorego, przy sklepowej kasie, w dbaniu o własną rodzinę zamkniętą często na niewielu metrach kwadratowych...Módlmy się gorąco za umierających, za chorych - także wiernych Dzieła - i za ich rodziny. W modlitwie wyraźmy swoją wdzięczność Panu, za niezliczone osoby, które troszczą się, by zaspokoić te i inne nasze niezbędne potrzeby. Świadczą oni o tym, że duszą społeczeństwa jest duch służby.

Obawy lub strach nie powinny odebrać nam pokoju, ponieważ, jak pisze św. Paweł, naszym pokojem jest Chrystus (por. Ef 2,14)! Niezależnie od tego, czy nasza sytuacja jest mniej lub bardziej trudna, zaufajmy miłości, jaką Bóg każdego z nas kocha: On wie więcej i nikogo nie zostawia samego. Przypomina nam o tym św. Josemaría: «Poczucie, że jesteście dziećmi Ojca, który wie wszystko i wszystko może, przyniesie wam ufność, pokój i optymizm pośród trudności» (List z 9 I 1959). Pokładając ufność przede wszystkim w Panu i nie tylko w naszych siłach, każdy z nas będzie w stanie wykorzystać swoje zdolności, żeby pomagać innym z radością, której nigdy nie będą w stanie odebrać nam cierpienie ani łzy.

Zachęcam Was do wykorzystania możliwości oferowanych nam przez technologię i śledzenia liturgii Wielkiego Tygodnia w łączności z Ojcem Świętym. W najbliższych dniach przekażę Wam też za pośrednictwem internetu parę rozważań wokół tajemnic, które celebrujemy. W ten sposób możemy modlić się razem i być bardziej zjednoczeni.

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec

Rzym, 1 kwietnia 2020 r.