Prałat Ocáriz prosi, by hojnie odpowiedzieć na apel Papieża Franciszka

Prałat zachęca, aby wierni Opus Dei, współpracownicy oraz wszystkie osoby uczestniczące w pracach apostolskich dołączyły się do prośby Ojca Świętego o odmawianie różańca i prosiły Najświętszą Matkę Bożą i Świętego Michała Archanioła, aby otaczali opieką Kościół.

Opus Dei - Prałat Ocáriz prosi, by hojnie odpowiedzieć na apel Papieża Franciszka

Papież Franciszek poprosił wszystkich katolików, aby w październiku codziennie odmawiali różaniec, kończąc go wezwaniem Sub Tuum Praesidium (Pod Twoją obronę) oraz Modlitwą do Świętego Michała Archanioła (patrz KEP).

To modlitwy, które nam pomogą przekazywać Chrystusowy pokój oraz w szczególny sposób prosić o dar jedności w Kościele i na świecie. Nie możemy nie wiedzieć, że - jak pisał św. Paweł do chrześcijan z Efezu - „nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6, 12).

Proszę i zachęcam wszystkich członków Dzieła, współpracowników oraz wszystkie osoby uczestniczące w pracach apostolskich, aby hojnie odpowiedzieli na to pragnienie Ojca Świętego, jak również by rozpowszechniali to zaproszenie wśród wielu przyjaciół i błagali naszą Matkę, Najświętszą Maryję, i Świętego Michała Archanioła, aby otaczali opieką Kościół.

30 września 2018 r.