Trasa z Abu Ghosh do Emaus

W Ewangelii Łukasza droga do Emaus jest wyjściem z Jerozolimy i Judei na nadmorską równinę pogan.

Opus Dei - Trasa z Abu Ghosh do Emaus

Podążając śladami ucznia Kleofasa wędrowcy będą mogli przejść pieszo 30 km od Jerozolimy od Emaus Nikopolis. Jednak jego czas trwania może skomplikować pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Dlatego proponujemy krótszą trasę. Zaczyna się w Saxum Visitor Center i dociera do miasta Emaus Nicopolis, do którego odnosił się Łukasz. Jest to odległość 18 km, którą można pokonać w ciągu 4 lub 5 godzin i łatwo wprowadzić w każdą trasę pielgrzymki.

więcej