Tematy 26-30. Teologia moralna fundamentalna

Od października 2009 publikujemy na naszej stronie opracowania najważniejszych tematów z doktryny Kościoła. Tematy 1-16 odnosiły się do Credo, a tematy 17-25: do sakramentów.

Temat 26. Wolność, prawo i sumienie

Bóg chciał dla nas wolności, aby człowiek bez przymusu poszukiwał swojego Stwórcy i Odkupiciela. Prawo naturalne zostało wpisane w naturę istot obdarzonych rozumem.

Temat 27. Moralność ludzkich czynów

Działanie jest moralnie dobre, kiedy wolne wybory są zgodne z prawdziwym dobrem człowieka i tym samym wyrażają dobrowolne podporządkowanie osoby jej ostatecznemu celowi.

Temat 28. Łaska i cnoty

Łaska jest źródłem dzieła uświęcenia. Uzdrawia i wywyższa naturę, uzdalniając nas do działania w charakterze dzieci Bożych.

Temat 29. Osoba i społeczeństwo

Dla osoby ludzkiej życie społeczne nie jest czymś dodatkowym, ale wynika ze społecznej natury człowieka: osoba ludzka wzrasta i rozwija swoje powołanie tylko w jedności z innymi.

Temat 30. Grzech

Grzech to słowo, uczynek lub pragnienie sprzeczne z prawem wiecznym. To obraza Boga, która rani naturę człowieka i dokonuje zamachu na ludzką sprawiedliwość.