„Stuff”, otwarta rozmowa (polski lektor)

​Film "Stuff" [W świecie rzeczy] przedstawia rozmowy z siedmioma małżeństwami pochodzącymi z różnych krajów i różnych środowisk. Łączy je jednak wspólna troska: aby ich dzieci potrafiły stworzyć zdrowe relacje z dobrami materialnymi i potrafiły odpowiedzialnie z nich korzystać.

Sam projekt oraz wywiady powstały jeszcze przed nadejściem Covid-19 w naszym życiu. Sytuacja światowa spowodowana pandemią - w tym jej konsekwencje ekonomiczne - jak również publikacja encykliki Fratelli tutti i ogłoszenie zbliżającego się Roku Rodziny stanowią szczególną okazję do podjęcia wezwania Papieża, aby być "budowniczymi nowych więzi społecznych", świadomymi, że "życie każdego z nas jest związane z życiem innych: życie nie jest czasem, który przemija, ale czasem spotkania" (por. Fratelli tutti, n. 66).

Opierając się na tym, czego nauczyli się w dzieciństwie oraz na swoich marzeniach na przyszłość, te pary podejmują refleksję nad zrównoważonym stylem życia i promowaniem dobra wspólnego, które chcą zaszczepić swoim dzieciom. Chcą nauczyć je cieszyć się tym, co mają, i nawet będąc w potrzebie lub trudnej sytuacji ekonomicznej, zachować nadzieję. Wielki Post w tym roku może być dobrym czasem na taką refleksję.
Poniżej przedstawiamy dwie wersje filmu (z napisami m. in. w j. angielskim) - krótką i długą - oraz przewodnik do refleksji do pobrania oraz książeczkę, którą można podzielić się z przyjaciółmi (Przewodnik PDF).