Relacje z pobytu Prałata Opus Dei w Nigerii (19-26 lipca)

Prałat Opus Dei, ks. Fernando Ocáriz, w czwartek 26 lipca zakończył swoją podróż duszpasterską do Nigerii. W czasie sześciodniowej wizyty spotkał się wieloma wiernymi i przyjaciółmi Dzieła.

Na lotnisku Murtala Muhammed w Lagos kilka rodzin żegnało Prałata Opus Dei

20 lipca | 21 lipca | 22 lipca | 23 lipca | 24 lipca | 25 lipca | 26 lipca


Czwartek 26 lipca

W czwartek, w święto świętych Joachima i Anny, na swojej ostatniej odprawionej w Nigerii Mszy św. ks. prałat Ocáriz zachęcił obecnych do rozważania historycznego faktu Wcielenia Jezusa Chrystusa i jego zbawczego sensu. Zwrócił się również do Najświętszej Maryi Panny z prośbą o pomoc, abyśmy byli tymi, którzy rozsiewają nadzieję w sercach wszystkich ludzi, którzy nas otaczają. Później ks. prałat został przyjęty przez ordynariusza Lagos, abp. Alfreda Adewale Martinsa. Spotkanie odbyło się w radosnej, serdecznej atmosferze.

Po południu miało miejsce ostatnie spotkanie z wiernymi Prałatury. Jeden z obecnych zapytał o to, jakie przesłanie ks. prałat chciałby pozostawić na koniec swojego pobytu w Nigerii. Prałat Dzieła zaproponował trzy rzeczy: 1. Potrzebę uczynienia Jezusa Chrystusa centrum własnego życia wewnętrznego. 2. Staranie o miłość braterską, która wyraża się w prawdziwym zjednoczeniu z innymi. 3. Wartość wolności. Na koniec udzielił błogosławieństwa wszystkim uczestnikom spotkania.

SPRAWcie, by Jezus Chrystus był centrum waszego życia wewnętrznego

Na lotnisku, z którego powracał do Rzymu, oczekiwała go grupa rodzin, aby się z nim pożegnać. Tak zakończyła się sześciodniowa podróż duszpasterska po nigeryjskiej ziemi.


Środa 25 lipca

Rano 25 lipca ks. prałat Ocáriz odwiedził Intitute for Industrial Technology (IIT), instytucję społeczną, która umożliwia wykształcenie techniczne ludziom młodym, pochodzącym ze środowisk o utrudnionym dostępie do edukacji. IIT powstało w 2002 roku z okazji stulecia urodzin św. Josemaríi.

Olumide Akinjo, dyrektor tego instytutu, tłumaczył Prałatowi Dzieła, że edukacja, której tu się udziela, jest bardzo wieloaspektowa. Uczy się tu, m.in. na temat etyki pracy, wartości, małżeństwa czy życia rodzinnego.

POZA ZDOBYCIEM UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH, UCZNIOWIE muszą PRZYSWOIĆ SOBIE WARTOŚCI OGÓLNOLUDZKIE

Niektórzy absolwenci instytutu przybyli na spotkanie z Prałatem Opus Dei, aby okazać swoje uznanie dla formacji duchowej otrzymanej w czasie, kiedy tu się uczyli. Zwracali uwagę na fakt, że te wartości pomagają im obecnie w takim ukierunkowaniu swojej pracy zawodowej, aby była ona prawdziwą służbą.

Ks. prałat zachęcił kadrę instytutu do rozbudzania w swoich uczniach troski o dobro wspólne, która będzie miała wpływ na ich lokalne społeczności. „Poza zdobyciem umiejętności technicznych – zaznaczył –, uczniowie muszą przyswoić sobie wartości ogólnoludzkie”.

Później ks. prałat Ocáriz udał się na cmentarz Ikoyi, gdzie się pomodlił za zmarłych i tam pochowanych wiernych Opus Dei.


Wtorek 24 lipca

Szósty dzień swojej podróży duszpasterskiej do Nigerii ks. prałat Fernando Ocáriz spędził w Enugu, mieście położonym w centrum tego kraju. Tam spotkał się z grupą księży i seminarzystów diecezjalnych. Rozmawiał z nimi na temat piękna powołania kapłańskiego oraz odpowiedzialności za misję, którą powierzył im Bóg. Jeden z kapłanów zadał pytanie o to, jak nie zaniedbać własnej pobożności wobec natłoku różnych zadań w parafii. Ks. prałat zachęcił do tego, aby dać priorytet modlitwie osobistej, której centrum jest Jezus obecny w Eucharystii oraz aby zadbać o przygotowywanie codziennego planu, który pomaga w utrzymaniu porządku w wypełnianiu różnorodnych zadań.

Później Prałat Dzieła udał się do Niger Foundation Hospital (NFH), ośrodka zdrowia, w którym opieka duchowa została powierzona kapłanom z Opus Dei. Jedna z pierwszych zatrudnionych i pracujących do dziś w tym szpitalu lekarek, dr Regina Akosa, tłumaczyła, że pacjenci są bardzo wdzięczni tak za wysoką jakość usług medycznych, jak i za opiekę duchową, którą zostają otoczeni. Zaznaczyła również, że dla wielu pacjentów kaplica jest “środkiem ciężkości” szpitala: katolicy i niekatolicy znajdują w niej pociechę przy Panu Jezusie w Najświętszym Sakramencie.

KS. PRAŁAT OCÁRIZ ZACHĘCIŁ DO WPATRYWANIA SIĘ
W CHRYSTUSA W TRAKCIE ZAJMOWANIA SIĘ OBOWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, RODZINNYMI I, W OGÓLNOŚCI, W CAŁYM ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM

Tego samego dnia Prałat Opus Dei spotkał się z dwiema grupami wiernych Dzieła w ośrodku konferencyjnym The Base. Przypominał im, że Pan Bóg liczy na nas w dziele wzbudzania na tym świecie owoców Jego zbawienia: “Modlitwa i Eucharystia dają nam siły, aby postawić Chrystusa w centrum naszego życia, myślenia, pracy i relacji z innymi. Nie zniechęcajcie się wobec trudności, ponieważ Bóg jest z Wami”. Dodał również, że św. Josemaríę szczególnie poruszało to zdanie św. Pawła: "Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?" (Rz 8, 31).

Ks. prałat Ocáriz zachęcił do wpatrywania się w Chrystusa w trakcie zajmowania się obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i, w ogólności, w całym życiu chrześcijańskim. “W takich chwilach – nalegał – skierujmy uwagę ku Chrystusowi. W ten sposób doświadczymy naszej wolności i będziemy wypełniać nasze zadania z miłości do Boga, a nie tylko z samego poczucia obowiązku. Wówczas odnajdziemy siłę, która bierze się z miłości Boga”.

"MODLITWA I EUCHARYSTIA DAJĄ NAM SIŁY, ABY POSTAWIĆ CHRYSTUSA W CENTRUM NASZEGO ŻYCIA, MYŚLENIA, PRACY I RELACJI Z INNYMI"

Prałat Opus Dei prosił o modlitwę za Ojca Świętego i za jego intencje, podkreślając, że modlitwa zawsze daje owoc. Na spotkaniu na pytanie pewnego ojca wielodzietnej rodziny na temat wartości życia ludzkiego, odpowiedział: “każde życie ludzkie jest stworzone przez Boga. Dusza jest wielka, ukochana przez Boga i jest warta więcej niż jakakolwiek rzecz materialna. Przeznaczeniem każdej duszy jest szczęście wieczne”. Jeden chłopak zadał też pytanie na temat powołania. Ks. prałat zachęciło go, aby prosił w tym temacie o światło Pana Boga oraz aby utrzymywał postawę otwartości. Zapewnił go również o swojej modlitwie w jego intencji.

Poniedziałek 23 lipca


W poniedziałek 23 lipca ks. prałat Ocáriz odwiedził kampus Pan-Atlantic University. Poświęcił tam nową kaplicę uniwersytecką pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zachęcił obecnych do wzrastania w pobożności maryjnej i powierzania Matce Bożej swoich potrzeb.

Prałat Dzieła obejrzał budynki uniwersyteckie i spotkał się z osobami, które zarządzają uczelnią. Zaznaczył wtedy, że “kiedy ludzie kształcą się w wymiarze ludzkim, zawodowym i duchowym, kiedy uczy się ich troski o dobro społeczeństwa oraz rzetelnej pracy i myślenia, skutkuje to w przeróżnych aspektach ich życia i wspiera dobro wspólne. […] Chodzi o to, aby w działalnościach ludzkich staranie o dobro wspólne górowało ponad interesem prywatnym. Takie stawianie sprawy jest również pewnym sposobem na odnajdywanie trwałej radości i szczęścia, których wszyscy szukamy”.

CHODZI O TO,
ABY W DZIAŁALNOŚCIACH LUDZKICH STARANIE O DOBRO WSPÓLNE GÓROWAŁO PONAD INTERESEM PRYWATNYM

Ks. prałat dodał, że właśnie dlatego, że model kształcenia Pan-Atlantic University opiera się na chrześcijańskim rozumieniu godności osoby, jest to miejsce, w którym promuje się wolność wszystkich. Prawdziwa wolność polega na wybieraniu tego, co jest obiektywnie prawdziwe i dobre, a są to dwa podstawowe aspekty edukacji integralnej.

Kolejnym miejscem, które odwiedził tego dnia, było Iroto Conference Center w stanie Ogun. Mieszkańcy z okolicznych miejscowości powitali Prałata Opus Dei, tańcząc i śpiewając w rytm powitalnej pieśni Ekabo (“Jorubowie witają Cię”). Zaśpiewano również ludową pieśń wojowników przy akompaniamencie bębnów.

SŁUŻYĆ I POMAGAĆ INNYM NAPEŁNIA NAS RADOŚCIĄ

W czasie krótkiego spotkania ks. prałat Ocáriz przypominał wszystkim o tym, że “służba i pomoc innym napełnia nas radością” oraz zachęcił do rozwijania głębokich przyjaźni i do rzeczywistego troszczenia się o dobro innych.

W odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia powiedział, że zbawienie realizuje się poprzez Krzyż i jest to tajemnica, której nie rozumiemy w pełni: “człowiek może odnaleźć pokój nawet pośród cierpień, jeśli łączy je z Krzyżem Chrystusa”.

Niedziela 22 lipca

W niedzielę 22 lipca, w homilii na Mszy świętej, ks. prałat Ocáriz odniósł się do słów z psalmu 23: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego”. Przypominają one pewne słowa św. Pawła, które – jak zaznaczył – bardzo lubił św. Josemaría: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”. Na koniec podkreślił, że dzięki Chrystusowi posiadamy świat na własność jako nasze dziedzictwo.

Prałat Opus Dei miał tego dnia również spotkanie z wiernymi Prałatury w Whitesands School. Mówił o nadprzyrodzonej odwadze i waleczności św. Josemaríi, który w swojej ufności łasce Bożej nie dał się zastraszyć w obliczu różnych przeciwności. Zachęcił obecnych do tego, aby szerzej rozgłaszali w Nigerii prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Spotkał się też z osobami zangażowanych w inicjatywy edukacyjną Ikota Educational Foundation.

Wobec zbliżającego się Synodu Biskupów na temat powołania i rozeznania, jedno z pytań dotyczyło kwestii pomocy rodzicom w zrozumieniu i wspieraniu powołań wśród ich dzieci. Ks. prałat postawił za przykład św. Jana Apostoła, tłumacząc, że niektórzy młodzi ludzie mają wystarczającą dojrzałość nadprzyrodzoną i ludzką, aby móc się zaangażować na serio. Dojrzałość nie zależy od wieku, ale rodzi się z przebywania w bliskości z Bogiem. Ponadto, powołanie własnego dziecka jest powodem do wdzięczności Panu Bogu.

DOJRZAŁOŚĆ NIE ZALEŻY OD WIEKU, ALE RODZI SIĘ Z PRZEBYWANIA W BLISKOŚCI Z BOGIEM

Na spotkaniu z dziewczętami w Lagoon school ks. prałat zachęcił je do szukania utożsamienia się z Chrystusem i stania się jego apostołkami. “Nie podążamy jedynie za pewną piękną nauką albo ideałem, ale za pewną Osobą, która jest blisko nas w Świętej Eucharystii”. Jedna z uczestniczek spotkania zapytała Prałata Dzieła, czego oczekuje od osób, które biorą udział w aktywnościach formacyjnych Opus Dei. Ks. prałat odrzekł, że jest bardzo ważne, aby przekazywały innym radość życia z Chrystusem: “Pragnienie pomagania innym w spotkaniu Chrystusa rodzi się z miłości do Boga i z radości bycia dziećmi Bożymi”.

“Ale jak się dochodzi do miłowania Chrystusa?” – zapytał. – “Poznając Go, modląc się z Pismem Świętym, wkraczając wyobraźnią w sceny z Ewangelii oraz biorąc na poważnie praktyki pobożności. W ten sposób, osoba jest zdolna do miłości i do utrzymywania życia w relacji z Chrystusem”.

NIE PODĄŻAMY JEDYNIE
ZA PEWNĄ PIĘKNĄ NAUKĄ ALBO IDEAŁEM, ALE ZA PEWNĄ OSOBĄ, KTÓRA JEST BLISKO NAS W ŚWIĘTEJ EUCHARYSTII

Ks. prałat Ocáriz na swoich licznych spotkaniach prosił wszystkich obecnych o modlitwę za Ojca Świętego i za Kościół, szczególnie w czasie Mszy świętej.

Sobota 21 lipca

Trzeciego dnia swojej podróży do Nigerii prałat Opus Dei, ks. Fernando Ocáriz, spotkał się z wieloma wiernymi i przyjaciółmi Opus Dei w Lagoon School Lekki i w Lagos Business School.

W Lagoon School Prałat zatrzymał się nad fragmentem z Ewangelii tego dnia, w którym faryzeusze wyrażają swój sprzeciw wobec uzdrowienia dokonanego przez Jezusa w szabat. Zachęcił do rozpowszechniania Ewangelii i wzrastania w ufności Bożej pomimo trudności, barier i różnych przeciwności, z którymi codziennie się borykamy.

Przypominając słowa papieża Franciszka na temat wiary, która sprawia, że możemy patrzeć oczami Chrystusa, ks. prałat odniósł się do konieczności odkrywania Jezusa w Eucharystii i umieszczenia Go w centrum naszego życia. Nalegał również na to, abyśmy prosili Pana Boga o łaskę patrzenia na nas samych tak, jak widzi nas Bóg.

Ks. Ocáriz zachęcił do tego, aby żyć prawdziwym braterstwem, które przekłada się na czyny służby, wyrozumiałości i przebaczenia. Podkreślił również, że apostolstwo to nie tylko zadanie ludzkie, ale przede wszystkim nadprzyrodzone, które polega na tym, aby pomagać innym poznać i kochać bardziej Boga.

KS. PRAŁAT ZACHĘCaŁ,
ABYśmy ŻYli PRAWDZIWYM BRATERSTWEM, KTÓRE PRZEKŁADA SIĘ NA CZYNY SŁUŻBY, WYROZUMIAŁOŚCI
I PRZEBACZENIA

Odpowiadając na pytanie na temat powołania własnych dzieci, poradził rodzicom zaufać Panu Bogu: “modlitwa, dojrzałość i kierownictwo duchowe są konieczne, aby rozeznać powołanie”.

Zapytany o wartość pracy gospodyni domowej, ks. prałat Ocáriz zwrócił uwagę na to, że środowisko domowe, jego piękno i porządek, ułatwiają miłość rodzinną i rozwój. Ta praca “pozostawia trwały ślad w osobach”. Dodał również, że “zajmowanie się domem jest osią, która podtrzymuje atmosferę rodzinną Opus Dei”.

Wobec obecnych trudności ekonomicznych Nigerii, z powodu których wiele osób jest zmuszonych do emigracji, ks. prałat zachęcił do coraz większej pracy na rzecz dobra wspólnego. Zaznaczył również, że każdy kraj ma swoje własne problemy i chociaż emigracja może wydawać się pewnym rozwiązaniem, niekoniecznie musi być rozwiązaniem najlepszym.

KS. PRAŁAT OCÁRIZ
ZACHĘCIŁ MŁODzież
DO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
w celu uczynienia
CHRYSTUSA CENTRUM SWOJEGO ŻYCIA

Ks. prałat Ocáriz odniósł się również do misji współpracowników Opus Dei. Przypomniał, że pomagają swoją pracą, modlitwami, czasem i jałmużną. Młodych zachęcił do wykorzystania środków formacji chrześcijańskiej w celu uczynienia Chrystusa centrum swojego życia. W czasie różnych spotkań prosił zawsze o modlitwę za papieża.


Piątek 20 lipca

Praca apostolska Opus Dei w Nigerii rozpoczęła w 1965 r. Śp. bp Javier Echevarría odwiedził ten kraj w roku 1999.

Dnia 20 lipca ks. prał. Fernando Ocáriz spotkał się z grupą wiernych Prałatury. Mówił o swej radości bycia w "tym kraju o tak wielkich możliwościach, posiadającym bogactwo 170 milionów dusz". Zachęcił między innymi do pielęgnowania przyjaźni i szczerego kochania wolności bliźnich. Jednym z jego wyrazów jest aktywne słuchanie ich. Podkreślił też piękno ducha służby w różnych zajęciach.

W kontekście przygotowań do bliskiego Synodu Biskupów przypomniał, że każda osoba ma własne powołanie, również ci, którzy na razie nie otrzymali łaski wiary. "Bóg nie zapomina o nikim". "Pytanie, które trzeba sobie zadawać, to: jakie powołanie Bóg kieruje do mnie, a nie: czy mam jakieś powołanie".

Prelate of Opus Dei in Nigeria: Like a melting ice-capped mountain

Authority is service and listening to others is a sign of kindness

The Prelate in Nigeria: Making Christ the focal point of our lives

Photos from the first three days of the Prelate's visit to Nigeria