"Przygoda małżeństwa” (VI): Warto

"Zakończyć dzień przytuleniem": taką radę dają Sole i Juampi tym, którzy pragną rozpocząć przygodę, którą - bez wątpienia - warto przeżyć.

Małżeństwo i narzeczeństwo

Warto - tekst napisów do szóstego odcinka filmu "Przygoda małżeństwa"

Juampi. W naszym przypadku, w moim małżeństwie, żona zawsze była dla mnie nie tylko wielką pomocą, ale wręcz filarem. Zawsze była podporą. Bardzo często, kiedy dzień się kończy, przytulamy się. Dodajemy sobie wzajemnie siły w obliczu problemów, a Bóg nigdy nas nie porzucił, ani o nas nie zapomniał. A więc odwagi, naprzód! Szukaj drogi Pana, a On będzie z tobą.

Sole. Wszystkim, którzy zmierzają wziąć ślub, chcę przypomnieć, że życie małżeńskie to też trudności i ciężkie czasy, ale z Jezusem, ze wzrokiem utkwionym w tym co najważniejsze, w celu, wszystkie te wyzwania można pokonać. Pokonajcie je wspólnie, wytrwajcie, bo za horyzontem może Was czekać coś jeszcze piękniejszego niż do tej pory. Trwajcie zjednoczeni i kochajcie się nawzajem.

“Przygoda małżeństwa” (I): Początek przygody

"Przygoda małżeństwa” (II): Niebezpieczeństwa na drodze

"Przygoda małżeństwa” (III): Szukając światła

"Przygoda małżeństwa” (IV): Wartość tego, że nie jesteśmy sami

"Przygoda małżeństwa” (V): przygoda dla wszystkich

"Przygoda małżeństwa” (VI): Warto