Podróże duszpasterskie Prałata w lipcu i sierpniu

W najbliższych tygodniach ks. prał. Fernando Ocáriz odbędzie różne podróże duszpasterskie, podczas których spotka się z wiernymi Prałatury, współpracownikami i innymi osobami uczestniczącymi w formacji.

Podróże duszpasterskie
Opus Dei - Podróże duszpasterskie Prałata w lipcu i sierpniu

Pod koniec czerwca, ks. prał. Fernando Ocáriz uda się do Pampeluny, gdzie spędzi większą część lata. Stamtąd odbędzie liczne podróże do Barcelony, Zurychu, Wiednia, Budapesztu, Zagrzebia, Lublany i Mediolanu.

Następnie Prałat Opus Dei powróci do Pampeluny, skąd uda się do różnych miast i do sanktuarium w Torreciudad, 22 sierpnia powróci do Rzymu.

vid