PDF: Współpracownicy Opus Dei

Zapraszamy do zapoznania się z 48-stronicowym folderem, w którym osoby z całego świata mówią o tym, dlaczego inspiruje ich nauczanie św. Josemarii.

Współpracownikami Opus Dei są osoby wszystkich ras, kultur i religii: katolicy i niekatolicy, chrześcijanie i niechrześcijanie, a także osoby niewierzące. Wraz z wiernymi Prałatury i innymi ludźmi realizują oni liczne inicjatywy edukacyjne i społeczne.

Ich współpraca może mieć charakter zarówno duchowy, jak materialny. „Potrzebujemy współpracowników takich jak ty, którzy się modlą; współpracowników takich jak ty, którzy się uśmiechają" – powiedział św. Josemaría pewnej kobiecie z peruwiańskiej wsi podczas swojej podróży po Ameryce Łacińskiej. Mogą pomagać w sprawach materialnych pracą bądź udzielając darowizny. Mówiąc o osobach podzielających z wiernymi Opus Dei ideały osobistego rozwoju człowieka, św. Josemaría powiedział: „Mam wielu przyjaciół, którzy nie są katolikami. Dają nam trochę z tego, czego nieraz sami potrzebują; przeznaczają to hojnie na dzieła apostolskie. Ofiarowują nam swój czas i kawałek swojego życia". Współpracownicy-katolicy doceniają również znaczenie duchowe i apostolskie tej działalności w służbie Bogu, Kościołowi i wszystkim duszom. Znajdują się wśród nich nie tylko wierni świeccy, lecz także kapłani z diecezji na całym świecie oraz zgromadzenia zakonne, które wspierają Dzieło swoją modlitwą.

Współpracownicy otaczani są miłością, wdzięcznością i codzienną modlitwą Prałata oraz wszystkich wiernych Opus Dei. Poza tym, jeżeli mają takie życzenie, oferuje się im możliwość otrzymania pomocy duchowej. Współpracownicy-katolicy korzystają także z dóbr duchowych udzielanych przez Kościół katolicki osobom wspierającym Opus Dei: w określone dni roku mogą otrzymać łaskę odpustów, jeżeli spełnią warunki ustalone przez Kościół i odnowią pobożnie swoje zaangażowanie jako współpracownicy Dzieła.

------------------------------------------------------------------------

Słowa Prałata Opus Dei ze wstępu:

W jednej z ewangelicznych przypowieści zapalona lampa symbolizuje światło wiary, która przejawia się w dobrych uczynkach (Mt 25,1-13).

Na świecie zawsze potrzebni będą mężczyźni i kobiety, którzy postawią sobie za cel bycie światłem Chrystusa i rozsiewanie – poprzez uczynki miłosierdzia – pokoju i radości. Proszę Boga, naszego Pana, aby każdy ze współpracowników umiał pozostawić po sobie ślad zgody i służby na rzecz społeczeństwa.

Dzięki Bogu, we wszystkich zakątkach świata, poprzez zaangażowanie członków Opus Dei, współpracowników oraz wielu innych osób dobrej woli rozwinęło się wiele inicjatyw edukacyjnych i społecznych. Również w nadchodzących latach konieczne będzie zbadanie możliwości i podejmowanie kolejnych inicjatyw służących zaspokojeniu konkretnych potrzeb społeczności lokalnych. Będą one jednocześnie stanowić istotny punkt odniesienia o charakterze kulturalnym, społecznym i duchowym.

Modląc się codziennie za współpracowników, tak jak czynią to wszyscy członkowie Opus Dei, proszę Boga, aby nagrodził ich za hojną pomoc, by coraz lepiej mogli poznawać pocieszającą Prawdę Chrystusa.

bp Javier Echevarría Prałat Opus Dei