Współpracownicy

Nie należąc do Opus Dei, mogą pomagać na różne sposoby w pracy apostolskiej realizowanej przez Prałaturę.

Współpracownikami Opus Dei są osoby, mężczyźni i kobiety, wszystkich ras, kultur i religii: katolicy i niekatolicy, chrześcijanie i niechrześcijanie, a także osoby niewierzące. Wraz z wiernymi Prałatury i innymi ludźmi realizują oni liczne inicjatywy edukacyjne i społeczne. Sami nie są członkami Opus Dei.

Współpracownicy mogą pomagać w tych inicjatywach przede wszystkim modlitwą, poza tym swoją pracą lub pomocą ekonomiczną.

Otrzymują dobra duchowe przyznane przez Kościół tym, którzy współpracują z Opus Dei: mogą otrzymać niektóre odpusty, w pewnych określonych dniach roku, spełniając wymagania ustanowione przez Kościół i odnawiając, przez pobożność, swoje obowiązki jako współpracowników.

Od Prałatury otrzymują również pomoc duchową, jaką jest modlitwa wszystkich wiernych w ich intencji oraz możliwość uczestnictwa, jeżeli tego sobie życzą, w rekolekcjach, kręgach lub innych środkach formacji.

Aby być współpracownikiem, nie jest wymagane szczególne powołanie. Zwykle współpracownicy wywodzą się z krewnych, przyjaciół, kolegów i sąsiadów wiernych Opus Dei albo też z tych, którzy modlą się do Św. Josemarii, uczestniczą w pracach apostolskich prałatury albo w końcu doceniają pomoc w wymiarze osobistym i społecznym, jaką realizuje się poprzez inicjatywy apostolskie wiernych Opus Dei.

Wikariusz prałata mianuje daną osobę współpracownikiem lub współpracowniczką na prośbę wiernego Opus Dei.

Współpracownikami Opus Dei są katolicy, chrześcijanie innych wyznań i osoby innych religii. Mogą nimi zostać także ludzie niewierzący lub nie wyznający żadnej religii. Jednoczy ich wszystkich chęć uczestniczenia i współpracy w różnorakich inicjatywach podejmowanych na rzecz społeczeństwa, które są otwarte dla wszystkich.

Współpracownicy, którzy tego sobie życzą, mogą uczestniczyć w środkach formacyjnych udzielanych przez prałaturę. Ta formacja zachęca ich do pogłębienia życia wewnętrznego, do miłowania czynami Papieża i biskupów i do dawania, osobiście, bez występowania wspólnie, świadectwa zgodnego z ich powołaniem chrześcijańskim.

Wiele osób odkrywa w tych środkach możliwość praktykowania i szerzenia we własnym środowisku jednej z fundamentalnych cech Opus Dei: uświęcania codziennej pracy oraz obowiązków rodzinnych i społecznych.

Również zgromadzenia zakonne mogą zostać mianowane współpracownikami Opus Dei. Takie wspólnoty – około 500 obecnie na świecie – pomagają swoją codzienną modlitwą za prace prałatury.