Odpusty dla zmarłych

Od uroczystości Wszystkich Świętych aż do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych.

Artykuły o życiu chrześcijańskim
Opus Dei - Odpusty dla zmarłych

Katolicy, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę od południa 1 listopada i przez cały Dzień Zaduszny, mogą uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Taki odpust mogą uzyskać również ci, którzy w dniach od 1 do 8 listopada nawiedzą cmentarz i pomodlą się.

Więcej o odpustach