Nominacje do władz centralnych Opus Dei

14 maja księża Mariano Fazio, Antoni Pujals oraz Jorge Gisbert otrzymali nominacje do władz centralnych Opus Dei.

Opus Dei - Nominacje do władz centralnych Opus DeiPrałat z nowo mianowanym Wikariuszem Pomocniczym.

14 maja 2019 r. Prałat Opus Dei mianował ks. prał. Mariano Fazio (Buenos Aires, Argentyna, ur. 1960) Wikariuszem Pomocniczym i ks. Antoniego Pujalsa (Terrassa, Hiszpania, ur. 1955) Wikariuszem Generalnym Prałatury. Ks. Jorge Gisbert (Alcoy, Hiszpania, ur. 1969) będzie nowym Wikariuszem Sekretarzem Centralnym i zastąpi ks. Pujalsa.

Ks. prał. Fernando Ocáriz wyznaczył nowego Wikariusza Pomocniczego zgodnie z 134 §1 Codex iuris particularis Operis Dei, to znaczy, z własnej inicjatywy i po zasięgnięciu opinii Rady Generalnej i Asesorii Centralnej, do pomocy w zarządzaniu Opus Dei w zakresie, jaki wyznaczy Prałat Opus Dei.

• Więcej informacji o ks. prał. Mariano Fazio i o ks. Antonim Pujalsie