MBA dla księży

Rozmowa z Maciejem Mazurkiewiczem - prezesem Fundacji Rzymskiego Centrum Akademickiego FURCA.

Jak to się stało że inżynier, przedsiębiorca stanął na czele Fundacji pomagającej księżom wyjeżdżającym na studia ?

Być może zabrzmi to patetycznie... z wielkiego szacunku jakim darzę stan kapłański. Skoro inwestuję w edukację moich dzieci - chcę też pomóc na ile mogę, by księża, stojący na pierwszej linii konfrontacji ze światem, zdobyli solidne wykształcenie i formację duchową.

Wiem, że Papieski Uniwersytet św. Krzyża w Rzymie jest na to idealnym miejscem.

Można powiedzieć, że w powstaniu Uniwersytetu św. Krzyża w Rzymie maczało palce trzech świętych ?

Rzeczywiście, Uniwersytet św. Krzyża w Rzymie (PUSC) powstał za pontyfikatu św. Jana Pawła II, który sam będąc gruntownie wykształcony, rozumiał jak ważna jest formacja intelektualna i religijna chrześcijan, a zwłaszcza księży. To właśnie duchowni, co by nie mówić o roli świeckich w Kościele, są niejako na świeczniku.

Owo marzenie o uniwersytecie podzielał św. Josemaria Escriva, założyciel Opus Dei. To pragnienie obydwu świętych zrealizował bł. Alvaro del Portillo, następca św. Josemarii, zakładając w roku 1984 instytucję, która uzyskała status Papieskiego Uniwersytetu.

Gdy przegląda się listę absolwentów PUSC można wśród nich zobaczyć wielu rzeczników prasowych, biskupów, profesorów..

Czasem śmiejemy się ze współpracownikami, że studia na Uniwersytecie św. Krzyża to jak MBA dla księży.

Jednak w perspektywie wieczności, liczy się wyłącznie, ile miłości wkładamy w to co robimy, tam gdzie Bóg nas postawi. Najważniejszym celem formacyjnym w naszym Uniwersytecie jest to, by księża studenci byli kapłanami na 100%, dobrymi kapłanami.

Studia na PUSC skończyło do tej pory 154 księży z Polski, z 32 różnych diecezji. Wielu absolwentów dzieli się z nami wrażeniami ze studiów. Podkreślają często indywidualne podejście do studenta. Praca profesor - student: jeden na jeden. Przebywając niejako w sąsiedztwie Papieża i wśród studentów z całego świata doświadczają namacalnie uniwersalności Kościoła, jego jedności w różnorodności.

Każdemu chrześcijaninowi zależy na tym, by księża byli wykształceni, uformowani, po prostu święci. Jak więc każdy z nas konkretnie może wesprzeć działania Fundacji Furca ?

Sposobów jest wiele. Zacznę jako inżynier od prostego rachunku, trawestując świętych, którzy mawiali, że 2+2=4, ale gdy dodamy do tego Boga wychodzi 2+2+Nieskończoność.

Proszę więc o modlitwę, umartwienie, wreszcie o wsparcie finansowe. Każda kwota się liczy.

Potrzebujemy osób, które w swojej miejscowości mogłyby za zgodą proboszczów zebrać środki w parafiach, zorganizować kiermasz lub inne wydarzenia.

Czekamy na każdego, któremu leży na sercu dobro Kościoła.

Początek Roku to czas podsumowań i planów. Proszę powiedzieć na koniec, jakie cele stawia sobie Fundacja u progu roku 2016 ?

Marzymy, aby wielu absolwentów PUSC stało się wsparciem i wzmocnieniem dla tysięcy księży pracujących w polskich diecezjach i parafiach. Realny myślę cel, to zebranie w tym roku funduszy na stypendia dla 15 księży z Polski, którzy wyjadą po konieczne wykształcenie do Rzymu.

To nasz sposób na budowanie przyszłości dla nas i dla naszych dzieci.

Pozwólmy sobie na marzenia, a rzeczywistość je przekroczy!

Rozmawiała Anna Krzyżowska

Gmach Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie (PUSC)


Wpłat na stypendia dla polskich księży można dokonywać na konto Fundacji w mBank S.A:

Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego

81 1140 2004 0000 3202 7530 7796

Więcej informacji na stronie: www.furca.org