Książki, aby poznać lepiej świętego Józefa

Z okazji Roku św. Józefa proponujemy dwanaście książek, aby odkryć że —jak mówił święty Josemaría— „Święty Patriarcha jest (…) Mistrzem życia wewnętrznego: uczy nas bowiem poznawać Jezusa, żyć z Nim, czuć się cząstką rodziny Bożej”.

1. List Apostolski Patris corde (Ojcowskim sercem), Ojciec święty Franciszek, 2020

Ojciec święty Franciszek ogłasza tym listem apostolskim rok świętego Józefa z okazji 150-lecia mianowania tego świętego Patronem Kościoła Powszechnego. Ten tekst zachęca do miłowania Ojca Pana Jezusa i naśladowania jego cnót i ojcostwa. Św. Józef żyje wiarą, która nie boi się stawiać czoła trudnym wyzwaniom.

2. Adhortacja Apostolska Redemptoris custos (Opiekun Odkupiciela), św. Jan Paweł II, 1989

Święty Józef, tak samo jak dbał o wychowanie Jezusa i troszczył się pieczołowicie o Maryję, obecnie ochrania Kościół, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Święty Jan Paweł II omawia pracę ojca Jezusa jako wyraz miłości i podkreśla prymat życia wewnętrznego u świętego Patriarchy.

3. Bóg wie lepiej. Życie Józefa, męża Maryi, Manuel Fernando Sousa e Silva, AA 2018

Napisana z polotem i pasją książka o Świętym, który może pozostaje w cieniu, ale jednocześnie inspiruje życie wielu ludzi, widzących w nim zakochanego w Bogu, prawego człowieka. Plastycznie przedstawione obrazy ułatwiają medytację Bożych tajemnic, a wiele anegdot i odniesień do życia Świętych, takich jak św. Teresa z Avila, św. Josemaria Escrivá, św. Matka Teresa z Kalkuty I innych, czyni tę książkę bardzo praktyczną i przydatną w naszych codziennych problemach. Poruszające są świadectwa cudów uczynionych za sprawą św. Józefa.

4. Święty Józef, mąż wiary, Laurentino María Herrán, Wyd. OO. Karmelitów Bosych 1999

Ta książka przedstawia główne cechy nabożeństwa św. Josemaríi Escrivy do św. Józefa. Są podkreślane cnoty świętego Patriarchy takie jak jego wierność, czystość, ojcostwo, życie wewnętrzne i pracowitość.

5. Byłem w tym domu… W życiu Jezusa jest miejsce dla Ciebie, Ferdinando Rancan, Paulinianum 2019

Być jedną z osób uczestniczących w scenach Ewangelii – jest to pragnienie, które prowadzi autora w historię Chrystusa, w celu przeżycia jej od wewnątrz, w pierwszej osobie. Chcąc wejść w sceny Ewangelii jako jedna spośród z uczestniczących w niej osób autor wybiera metodę polecaną przez św. Josemaríę Escrivę, którą uważa za najlepszą: uczestniczy w nich jako małe dziecko, które Maryja zaadoptowała i wprowadziła do swego domu, a potem do swojej rodziny.

6. Józef z Nazaretu, mąż ufności, Bernard Martelet OCR, Wyd. OO. Karmelitów Bosych 1997

Św. Józef w Ewangelii, ale także - w tekstach patrystycznych, dokumentach papieskich, apokryfach. Przy całym bogactwie odniesień Autor dowodzi, że w życiu św. Józefa nie jest ważne, co on sam zrealizował, lecz to, co Bóg uczynił dla niego, z nim i przez niego" (s. 8). Książka zawiera ponadto tekst nowenny i modlitw do świętego Józefa.

7. Święty Józef, Jean Galot TJ, Wyd. OO. Karmelitów Bosych 1997

Epicka opowieść o życiu św. Józefa, jego miłości do Maryi i troskliwej roli opiekuna Jezusa. Trzymając się wiernie okruchów informacji z Ewangelii, Autor nakreślił barwny obraz osobowości św. Józefa i życia Świętej Rodziny.

8. Józef milczący, Henri-Michel Gasnier, Flos Carmeli, 2013

Ewangelia poświęca Józefowi zaledwie kilka zdań. Ewangeliści nie zanotowali żadnego słowa, które wypowiedział. Teksty Ewangelii mówiące o Józefie są wyjątkowo bogate w ukryte skarby. Szczegóły w nich zawarte, chociaż z pozoru tak skromne, przy głębszym rozmyślaniu nabierają niezwykłego blasku. Niniejszy żywot św. Józefa został napisany z myślą o tym, by wydobyć z milczenia Pisma Świętego jego sylwetkę. Jest to zarazem rekonstrukcja historyczna życia Józefa, jak i studium jego duchowości.

9.Z Tobą, Józefie, O. Joseph Marie Verlinde, Flos Carmeli 2014

Aby wzrastać w wierności swoim początkom, Kościół musi nieustannie powracać do korzeni, które tkwią głęboko w ­ziemi nazaretańskiej. Właśnie tam wcielone Słowo Boże zechciało mieszkać przez trzydzieści lat, z których większość upłynęła pod opieką św. Józefa. Książka zbiera i osadza w Piśmie Świętym myśli, którymi przez lata historii duchowości karmiła się pobożność wobec małżonka Maryi i ojca Jezusa.

10. Świety Józef w historii zbawienia. Pełnia czasu, Tarsicio Stramare, Promic 1996

Autor, poprzez rozważanie życia Św. Józefa, pragnie pomóc tym zagubionym, którzy nie wiedzą jak wypełnić wolę Boga w życiu. Pokora i uległość Józefa z Nazaretu imponuje i "rozgrzewa serce".

11. Ewangelia tajemnic ukrytego życia Jezusa, Tarsicio Stramare, Pallottinum 2012

Książka poświęcona roli Św. Józefa w tajemnicy Wcielenia. Dogłębna analiza tekstów ewangelicznych doprowadziła autora do odkrycia, jak wiele zadań w stosunku do Jezusa - społecznych, kultycznych, wychowawczych - wykonywał Józef, ponieważ wiązały się one w sposób naturalny z jego statusem małżonka i ojca.

12. Cień Ojca, Jan Dobraczynski, Pax 2020

To jedna z najwybitniejszych książek Jana Dobraczyńskiego, oparta na zapisie ewangelicznym. Ukazuje postać św. Józefa, Opiekuna Najświętszej Rodziny, jako człowieka poddanego próbie posłuszeństwa wobec Boga i Jego zamiarów, mężczyzny, który musi zrozumieć i zaakceptować swą rolę cienia Prawdziwego Ojca wobec Tego, którego zrodzi jego Miriam – wybrana mu przez Najwyższego. Książka daje świadectwo wartościom, które nigdy nie tracą na znaczeniu: odpowiedzialności za rodzinę, cierpliwości i prawdziwej miłości.