23 Artykułs

Narzędzia św. Józefa

„Jak wykonać rzeźbę? Po prostu usuwając z bloku marmuru wszystko, co niepotrzebne”, mawiał Michał Anioł. Włoski rzeźbiarz odkrywał w kamieniu dzieło i pracował nad nim tak, aby inni też mogli je zobaczyć. Piętnaście wieków wcześniej pewien młodzieniec również tworzył rękoma dzieła, które przekroczyłyby granice historii, a czynił to w małym warsztacie w Nazarecie.

Duchowość

Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa

„Custos Redemptoris” (dosł. „opiekun/stróż Odkupiciela”), „Servus Christi” (dosł. „sługa Mesjasza/Chrystusa”), „Minister salutis” (dosł. „sługa/szafarz zbawienia”), „Fulcimen in difficultatibus” (dosł. „podpora/wsparcie w trudnościach”), „Patronus exsulum” (dosł. „patron wygnańców/wykluczonych”), „Patronus afflictorum” (dosł. „patron strapionych/zasmuconych/cierpiących”), „Patronus pauperum” (dosł. „patron ubogich/biednych”).

Aktualności

Św. Josemaría: "szaleństwo" miłości do św. Józefa

W tym krótkim filmie św. Josemaría mówi o św. Józefie, ojcu naszego Pana i oblubieniec NMP. "Nauczył Jezusa tak wielu rzeczy i chronił Go, gdy był dzieckiem.... Ileż to prób nasz Pan mu zesłał, a jak delikatnie je przeprowadził!"

Modlić się z św. Josemaríą

Nabożeństwo do św. Józefa w życiu i w nauczaniu św. Josemaríi Escrivy

"Rozważanie życia św. Józefa, jego powołania i misji powinno doprowadzić do odkrycia tych wartości, które sprawiają, ze wiara chrześcijańska przeżywana w codziennym życiu jest –mówiąc po ludzku – atrakcyjna". Konferencja ks. dr Ignacego Solera (Kalisz 2003).

Teologiczne

19 marca –uroczystość św. Józefa

Modlitwa ożywia działania Józefa. Modlitwa, która kieruje spojrzenie na Jezusa. Patriarcha porusza się z wolnością i pewnością siebie, która pochodzi z miłości.

Duchowość

Książki, aby poznać lepiej świętego Józefa

Z okazji Roku św. Józefa proponujemy dwanaście książek, aby odkryć że —jak mówił święty Josemaría— „Święty Patriarcha jest (…) Mistrzem życia wewnętrznego: uczy nas bowiem poznawać Jezusa, żyć z Nim, czuć się cząstką rodziny Bożej”.

Aktualności

Rozważanie na siódmą niedzielę św. Józefa

Rozważanie na siódmą z siedmiu niedziel św. Józefa. Proponowane tematy to: Jezus pracował z Józefem; Odkrywanie na nowo wartości pracy; Praca i modlitwa, modlitwa i praca.

Duchowość

Rozważanie na szóstą niedzielę św. Józefa

Rozważanie na szóstą z siedmiu niedziel św. Józefa. Proponowane tematy to: trudności i twórcza odwaga w życiu świętego Józefa; postawa wobec trudności w zwyczajnej rodzinie; przyjąć Boże światło w codzienności.

Duchowość

Te Joseph celebrent

TE JOSEPH CELEBRENT - Niech cię cnót twoich (o Świętym Józefie chorał, tekst łacina/polski)

Duchowość

Rozważanie na piątą niedzielę św. Józefa

Rozważanie na piątą z siedmiu niedziel św. Józefa. Proponowane tematy to: Św. Józef przyjmuje plany Boga; Odkrywanie Boga w codziennej rzeczywistości; Spójność Bożego sposobu działania.

Duchowość