Historia Opus Dei: spis treści

Publikujemy spis treści książki Historia Opus Dei (José Luis González Gullón, John F. Coverdale). Sukcesywnie będą umieszczane odnośniki do fragmentów przetłumaczonych.

Wprowadzenie

BLISKIE TŁO

POWOŁANIE  

KSIĄDZ I PRAWNIK


I. ZAŁOŻENIE I PIERWSZE LATA DZIAŁALNOŚCI (1928-1939)

1. Założenie Dzieła

          PIERWOTNE WYDARZENIE ZAŁOŻYCIELSKIE

          POCZĄTKOWY ETAP ROZWOJU

          NOWE ŚWIATŁA I PIERWSI ZWOLENNICY

2. Akademia i rezydencja DYA

         POCZĄTEK PRACY ŚWIĘTEGO RAFAŁA

         REZYDENCJA DYA

3. Hiszpańska wojna domowa

         REPUBLIKAŃSKA HISZPANIA

         STREFA POWSTAŃCZA


II. ZATWIERDZENIA I POCZĄTKOWA EKSPANSJA (1939-1950)

4. Rozpowszechnienie wśród mężczyzn

Z MADRYTU DO STOLIC PROWINCJI UNIWERSYTECKICH

OPUS DEI, POBOŻNA UNIA

W ŚRODOWISKU UNIWERSYTECKIM I NAUKOWYM.

KONFLIKTY WEWNĄTRZKOŚCIELNE

5. Rozwój z udziałem kobiet

ZA TRZECIM RAZEM

ADMINISTRACJA

6. Stowarzyszenie Kapłańskie i rozpowszechnianie w krajach europejskich

KSIĘŻA OPUS DEI

KONSOLIDACJA W STOLICACH HISZPAŃSKICH PROWINCJI

OSIEDLENIE SIĘ ZAŁOŻYCIELA W RZYMIE

EUROPA ZACHODNIA

7.  Zatwierdzenia papieskie

INSTYTUT "CAŁKOWICIE" ŚWIECKI

RZĄDZENIE I ORGANIZACJA

ZWIELOKROTNIENIE CZŁONKÓW

NOWOŚCI I TRUDNOŚCI


III. NA PIĘCIU KONTYNENTACH (1950-1962)

8. Organizacja Opus Dei

DZIEŁO JAKO RODZINA

ADMINISTRACJA OŚRODKÓW

BITWA O FORMACJĘ

USTANOWIENIE RZĄDU CENTRALNEGO W RZYMIE

9. Rozprzestrzenienie się na świat

EUROPA ZACHODNIA

KRAJE AMERYKAŃSKIE

NAIROBI, ASHIYA I SYDNEY

10. Działanie indywidualny w społeczeństwie

APOSTOLSTWO "PRZYJAŹNI I ZAUFANIA"

WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ŻYCIU PUBLICZNYM

11. Instytucjonalna działalność apostolska

DZIEŁA KORPORACYJNE

WSPÓLNE DZIEŁA APOSTOLATU

STOWARZYSZENIA POMOCNICZE

BIURO APOSTOLSTWA OPINII PUBLICZNEJ


KONSOLIDACJA (1962-1975)

12. Zarządzanie globalnym organizmem

OTWARTA FUNDACJA

RADY CENTRALNE I REGIONALNE

13. Praca formacyjna

DZIAŁALNOŚĆ DZIEŁA ŚWIĘTEGO RAFAELA

KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE NUMERARIUSZY

PROFESJONALNA I RODZINNA OPIEKA NAD OSOBĄ

PRZYŁĄCZENI I SUPERNUMERARIUSZE

Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM

14. Działania zbiorowe

STUDIA WYŻSZE

SZKOŁY PODSTAWOWE I ŚREDNIE

OŚRODKI SZKOLENIA TECHNICZNEGO I ZAWODOWEGO

ROZWÓJ I KONIEC DZIEŁ WSPÓLNYCH

WSPARCIE FINANSOWE AKTYWNOŚCI

Dalsza część, tłumaczenie w toku

15. Evolución teológico-jurídica

UNA SITUACIÓN ANÓMALA

EL MENSAJE DEL OPUS DEI EN EL CONCILIO VATICANO II

EL CONGRESO GENERAL ESPECIAL

16. Una herencia en tiempos posconciliares

MEDIDAS DOCTRINALES Y LITÚRGICAS

ACTUACIÓN PERSONAL EN LA VIDA CIVIL

ÚLTIMOS PROYECTOS, ESCRITOS Y VIAJES


V. LA SUCESIÓN DEL FUNDADOR (1975-1994)

17. Una nueva mano en el arado

EL “PADRE” EN EL OPUS DEI

GOBIERNO

ESCRITOS Y VIAJES PASTORALES

Relacje [Álvaro del Portillo] z Janem Pawłem II

18. El itinerario jurídico

EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LA PRELATURA PERSONAL

PRIMEROS PASOS DE LA NUEVA FIGURA

19. Crecimiento

EVOLUCIÓN NUMÉRICA

NUEVOS PAÍSES

20. Sembrar doctrina

COOPERADORES Y GENTE JOVEN

FORMACIÓN DE LAS PERSONAS DE LA OBRA

EL CLERO DIOCESANO

21. Działalność apostolska

EDUKACJA

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

22. En la opinión pública

ESPAÑA. EL CASO RUMASA

GRAN BRETAÑA. INTERVENCIÓN DEL CARDENAL HUME

ALEMANIA. EL OPUS DEI ACUDE A LOS TRIBUNALES

ITALIA. UNA INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA

23. La beatificación del fundador

LA CAUSA DE CANONIZACIÓN

CONTROVERSIAS


VI. LA TERCERA GENERACIÓN (1994-2016)

24. Gobierno central y regional

UN PRELADO PREPARADO POR EL FUNDADOR

CONSEJOS CENTRALES

EVOLUCIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES Y NUEVOS PAÍSES

IMPLANTACIÓN DE LA PRELATURA PERSONAL

CAUSAS DE CANONIZACIÓN Y ESTUDIOS SOBRE EL OPUS DEI

25. Actividad formativa

FORMACIÓN DE LA JUVENTUD

EN LA OBRA DE SAN GABRIEL

NUMERARIOS, NUMERARIAS AUXILIARES Y AGREGADOS

ENTRE EL CLERO SECULAR

26. Iniciativas de apostolado colectivo

ENSEÑANZA SUPERIOR

ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA

CENTROS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

APOSTOLADO EN LA OPINIÓN PÚBLICA

27. “Un mar sin orillas”. Acción individual en la sociedad

GENTE CORRIENTE

EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA

VOLUNTARIADO Y DESARROLLO SOCIAL

FAMILIA, VIDA Y BIOÉTICA

CULTURA, MODA, ARTE Y COMUNICACIÓN

CAMINO DEL CENTENARIO