Filmy na rok kapłański

Prezentujemy 9 filmów, które publikowaliśmy z okazji Roku Kapłańskiego, zakończonego w czerwcu 2010.

Artykuły o życiu chrześcijańskim

25 czerwca 2010

FILM: Rok kapłański (9): Powiedzieć Chrystusowi "Tak"

Carlo de Marchi został wyświęcony na księdza dwa lata temu. Jego krótkie doświadczenie pozwoliło mu zrozumieć, że ludzie, przede wszystkim młodzi, potrzebują modlitwy i ofiary ze strony kapłanów. (4min 15s)

14 maja 2010

FILM: Rok kapłański (8). Msza

Kapłan istnieje dla Eucharystii. Sprawowanie najświętszej ofiary leży w centrum chrześcijańskiego życia.

11 marca 2010

FILM: Rok kapłański (7). Dusza kapłańska wiernych

Wciąż trwa Rok Kapłański, ogłoszony przez Benedykta XVI. Na tym filmie rozważamy znaczenie „duszy kapłańskiej”, którą posiadają wszyscy ochrzczeni. (3min 1s)

09 lutego 2010

Rok kapłański (6). Sakrament w służbie innym

Kapłaństwo to służba innym. Jak Chrystus umył nogi uczniom, tak kapłan chce ofiarować się innym. Tę hojność dostrzeże przede wszystkim Bóg. (3min 16s)

25 listopada 2009

Rok Kapłański (5): Matki kapłanów

“Pan wybrał to, co w moim domu było najlepsze”. To słowa matki pewnego księdza, wypowiadającej się w tym filmie.

26 października 2009

Rok Kapłański (4): Eucharystia, serce kapłaństwa

Trwa rok modlitwy za kapłanów. Na tym filmie, czwartym z naszej serii, mowa jest o związku pomiędzy kapłaństwem a Najświętszą Ofiarą.

25 września 2009

Rok kapłański (3): Tożsamość kapłana

Co powiedziałby Ojciec Święty każdemu kapłanowi, jeśli mogliby się spotkać? Według sekretarza Kongregacji ds. Duchowieństwa, ks. bpa Mauro Piacenzy, Benedykt XVI mówiłby o tożsamości. (3min 29s)

27 lipca 2009

FILM: Dziękujmy Bogu za księży

Drugi film z okazji Roku Kapłańskiego. Prof. Francisco Varo przypomina, że księża zawsze byli obecni przy najważniejszych momentach życia każdego z nas, uobecniając samego Boga. (4min 30s)

25 czerwca 2009

FILM: Prałat Opus Dei na Rok Kapłański

Benedykt XVI ogłosił, aby w tym roku szczególnie modlić się za wszystkich kapłanów. Z tej okazji, rozpoczynamy nową serię filmów dotyczących kapłaństwa. W pierwszym wypowiada się Prałat Opus Dei - Javier Echeverría (5min 18s).