E-book: «Dla mnie żyć - to Chrystus»

Nowa książka elektroniczna, która gromadzi kilka tekstów opublikowanych na naszej stronie internetowej. Myślą przewodnią jest uznanie Jezusa za źródło radości, która napełnia nadzieją. W ten sposób formacja chrześcijańska, modlitwa czy walka duchowa nabierają nowego wymiaru.

Do czytania (e-booki)
Opus Dei - E-book: «Dla mnie żyć - to Chrystus»

ePub ►“Dla mnie żyć to Chrystus”.

Mobi ► “Dla mnie żyć to Chrystus”.

PDF ► “Dla mnie żyć to Chrystus”.


Początkiem drogi jest uznanie Jezusa Chrystusa za źródło pełnej nadziei radości, zaś następne etapy to życie modlitewne chrześcijanina pośród świata; formacja chrześcijańska jako proces, który dociera do człowieka we wszystkich jego wymiarach; wolność wewnętrzna; walka duchowa jako wdzięczna odpowiedź na dar, jaki Bóg daje nam w Chrystusie; poczucie misji tych, którzy otrzymali Boże wezwanie oraz świadomość bezwarunkowej miłości Pana jako fundamentu naszych starań, aby Go zadowolić.


Spis treści książki

W radosnej nadziei Chrystusa
Lucas Buch

Drogi kontemplacji
Juan Francisco Pozo-Rodolfo Valdés

Zrozumieć integralność osoby
Julio Diéguez

Najbardziej nadprzyrodzony powód
José Ignacio Murillo

Wdzięczność pobudza nas do walki
Justin Gillespie

Powołani, wysyłani. Poczucie misji (I)
Lucas Buch

Apostołowie w środku świata. Poczucie misji (II)
Lucas Buch

Podobać się Bogu
Diego Zalbidea