8 pomysłów na uświęcenie pracy zdalnej

Wielu z nas ciągle uczy się, jak efektywnie pracować w domu. Oto osiem praktycznych pomysłów, jak usprawnić naszą pracę zdalną, efektywniej współdziałać z kolegami i spowodować, by nasze zajęcia były realizowane w jedności z Bogiem.

1. Harmonogram: zacząć wcześnie i skończyć wcześnie

Rozpoczęcie dnia jest dużym wyzwaniem. Ustaw swój grafik tak, jakbyś był w pracy i ten grafik byłby dla ciebie obligatoryjny. Pomyśl, że twój czas należy nie tylko do ciebie, że musisz również zająć się rodziną i odpocząć. Bądź w tym względzie przykładem dla twoich kolegów i domowników. Co więcej, jest to wielkim ćwiczeniem w okresie wielkopostnym – pokutą jest tu dokładne przestrzeganie ustalonego harmonogramu, nawet „jeśli ciało stawia opór lub umysł ma zamiar uciec w chimerycznych snach” („Przyjaciele Boga”, pkt 138).

2. Bądź zorganizowany, jakbyś przebywał w miejscu pracy

Styl ubierania się jest częścią naszej osobowości. Słowo elegancja (łac. gust, smak; układność, poprawność) ma związek z wiedzą, jak wybrać ubiór najbardziej odpowiedni na każdą okazję. Kompetencja w pracy nierzadko rozpoczyna się od sposobu ubierania się – również wtedy, gdy nie mamy żadnych spotkań ani wideokonferencji. Doprowadź się do porządku, jakby to był normalny dzień pracy. Ustal te same wysokie standardy, jak przy wykonywaniu normalnych obowiązków.

3. Nie jest obojętne to, gdzie pracujesz

Niektóre badania zalecają posiadanie wyłącznej przestrzeni do pracy, choć w warunkach domowych może to być trudne do osiągnięcia. Postaraj się stworzyć niezależną, czystą i uporządkowaną przestrzeń dla siebie. Doświadczamy tego także w przestrzeni wirtualnej – wszyscy wiemy, że dobrze jest mieć na komputerze schludnie przechowywane i usystematyzowane foldery. Przy okazji, dobrze byłoby mieć blisko siebie dyskretny (prawdziwy lub wirtualny) krucyfiks lub obraz Matki Bożej, który wspomaga nas w odczuwaniu obecności Boga.

4. Wyłącz powiadomienia z serwisów społecznościowych

Spróbuj wyłączyć lub zablokować w sieci komunikaty z serwisów społecznościowych, jeśli nie są ci one niezbędne do pracy. Należy również ograniczyć surfowanie po internecie i dostęp do prywatnych e-maili. Ułatwia to posługiwanie się służbową pocztą elektroniczną. Niewskazane jest także stałe sprawdzanie wiadomości o sytuacji epidemiologicznej, chociaż powinniśmy być w tym względzie poinformowani. Można na to znaleźć czas po pracy. Będziemy bardziej skuteczni, jeśli skoncentrujemy się na tym, co robimy.

5. Poinformuj rodzinę o najważniejszych momentach swojej pracy

Nie każdy dzień pracy jest tak samo intensywny i niecodziennie wykonywane są te same zadania. Poinformuj rodzinę z wyprzedzeniem, kiedy potrzebujesz więcej ciszy na wideokonferencje, kiedy masz dni bardziej intensywnej pracy, której nie możesz przerwać z żadnego powodu. Korzystaj też z naturalnych przerw w pracy, aby rozprostować nogi i pobyć z dziećmi. Dostosuj godziny pracy do pory rodzinnych posiłków.

6. Wirtualna komunikacja z kolegami: kilka wskazówek

Służenie innym to bardzo ważna cnota. Łatwo jest poczuć się zwolnionym z obowiązku chrześcijańskiej miłości do kolegów w czasie pracy zdalnej. Ale kontakt z kolegami z zespołu, szefem lub podwładnymi jest teraz bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Humanizacja kontaktów oznacza umiejętność zrozumienia ograniczeń występujących w pracy zdalnej. Trzeba być pozytywnie nastawionym do wszelkich otrzymywanych pytań, okazywać współczucie dla sytuacji zdrowotnych, próbować poprawić ton rozmowy lub styl wysyłanych e-maili. Należy unikać ograniczania się do kontaktu pisemnego, preferować inne formy komunikacji, bogatsze emocjonalnie.

7. Dążenie do dostosowania się do nowej technologii

Jest bardzo prawdopodobne, że będziesz musiał uruchomić nowy program komputerowy, który twoja firma udostępnia swoim pracownikom. Na początku możesz się opierać i nie chcieć uczyć pracy z innymi narzędziami, które pozwalają zoptymalizować działania twojego zespołu. Warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z podręcznikiem lub samouczkiem do nowego oprogramowania. Tak zainwestowany czas zawsze się opłaci. Pomagaj kolegom w pełnym wykorzystaniu nowych aplikacji.

8. Nie zapomnij: Bóg jest miarą wszechrzeczy – ofiaruj mu swoją pracę

„Każda rzecz staje się święta, jeśli jest ofiarowana Bogu. Wszystkie dobra tego świata pochodzą od Boga, ale dzięki naszej wolności uzyskują nowy wymiar. Nasza wolność, praca sama w sobie, nawet jej materialny wymiar, może stać się święta poprzez Boga” (Ks. Fernando Ocariz, 20.10.2017).

Plik pdflub png