18-25 stycznia - tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Z tej okazji podajemy różne archiwalne teksty.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa w Polsce od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, w 1908 r., aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra (18 stycznia – niegdyś w rzymskim kalendarzu święto katedry Apostoła), a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia – święto jego nawrócenia), co miało mieć symboliczne znaczenie.

1. KEP. Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

2. Św. Josemaria.Wybór tekstów

3. Rozważania "Rozmowy z Bogiem"