4344 Artykułs

Logiczny wybór

Karol Kosowski ma 27 lat i studiuje pedagogikę muzyczną na Queens College w Nowym Jorku. Gra na wiolonczeli i pracuje w warsztacie lutniczym. Jest współpracownikiem Opus Dei.

Opus Dei w Polsce

Spotkałam Boga na uniwersytecie

Marina studiuje na Uniwersytecie Rzymskim (Włochy). Swoje powołanie odkryła dzięki jednej z przyjaciółek.

Świadectwa i wywiady

Święty w obrazkach

Miesięcznik dla ministrantów "Króluj nam Chryste" opublikował w styczniowym numerze z tego roku recenzję komiksu o św. Josemaríi.

Aktualności

"Kocham moją pracę, kocham troszczyć się o innych".

Kristina Boskova pracuje jako pielęgniarka w szpitalu w Londynie i jest numerarią Opus Dei.

Świadectwa i wywiady

List od Prałata (Styczeń 2007)

List bpa Javiera Echevarríi do wiernych Opus Dei. Głównym tematem jest pokój: "Czy zostawiamy w duszach pokój? Czy mogą stwierdzić, że je kochamy?", pyta Prałat.

Prałat Opus Dei

Mari-Vivian: opowieść z Estonii

Mari Vivian jest Estonką, która pracowała codziennie z osobami z Opus Dei w Tallinie. "W tym czasie zyskałam dużo, pod względem zawodowymi i osobistym. Poznałam również wiarę chrześcijańską", mówi.

Świadectwa i wywiady

Wyżywienie i pomoc w nauce

Program "Dziecko i Życie" powstał z myślą o dzieciach z Porto (Portugalia), które dotychczas włóczyły się głodne po ulicach dzielnic Miragaia i Ribeira, zdane wyłącznie na siebie zarówno pośród problemów w szkole jak i kłopotów rodzinnych.

Inicjatywy społeczne

FILM: Ana Samuel

Studentka politologii opowiada o tym, jak została supernumerarią, o jej typowym dniu oraz o roli kobiet w Opus Dei. Film po angielsku.

Świadectwa i wywiady

Jan Paweł II: "Nowa energia" prałatury personalnej (2001)

W sobotę 17 marca 2001 Jan Paweł II przyjął na audiencji 400-osobową grupę uczestników międzynarodowego spotkania poświęconego Listowi apostolskiemu «Novo millenio ineunte», zorganizowanego w Rzymie przez prałaturę Opus Dei. W swoim przemówieniu Ojciec Święty podkreślał m.in. znaczenie prałatury personalnej w działalności ewangelizacyjnej Kościoła.

Prałatura personalna

Znajoma twarza w Xian

Łaski św. Josemarii - 2007

Nabożeństwo i łaski