Aantal artikelen: 9

Voor mij is leven Christus (VIII): God behagen Heiligheid en perfectionisme

De oproep van de Heer om “volmaakt te zijn zoals uw Vader in de hemel volmaakt is” (Mt 5,48) houdt in dat we leven als kinderen van God, in het bewustzijn van de waarde die wij in zijn ogen hebben, verankerd in de hoop en in de vreugde door het besef dat wij kinderen zijn van zo'n goede Vader.

Geloofsleven

Voor mij is leven Christus (VII): Apostelen midden in de wereld, met de overtuiging gezonden te zijn (II)

De dynamiek die eigen is aan het apostolaat is de naastenliefde, die een goddelijke gave is: "In een christen, in een kind van God, vormen vriendschap en liefde één geheel: een goddelijk licht dat warmte geeft." (De Smidse, 565). De Kerk groeit door de naastenliefde van haar gelovigen, pas daarna komen structuur en organisatie, als vruchten van die naastenliefde om haar ten dienste te staan.

Geloofsleven

Voor mij is leven Christus (VI): Geliefd, geroepen, met de overtuiging gezonden te zijn (I)

Leven met een gevoel van zending is weten dat wij door de Heer gezonden zijn om zijn liefde te brengen aan wie dicht bij ons staan. Dit betekent dat wij op elk moment - onder impuls van de heilige Geest - beslissen wat wij moeten doen, in overeenstemming met de zending die inhoud en zin geeft aan onze tijd op aarde.

Geloofsleven

Voor mij is leven Christus (V): De dankbaarheid maakt dat we willen strijden

Wat zijn de ware motieven die een christen bewegen? Wat zoeken wij wanneer we zeggen dat we beter willen worden? Dit artikel suggereert om in de strijd gericht zijn op God, niet op ons.

Geestelijke teksten

Voor mij is leven Christus (IV): De meest bovennatuurlijke reden. Innerlijke vrijheid

De samenvatting van de wet als "heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf" is niet zomaar een voorschrift. Liefde kan niet worden opgeëist, en God nodigt ons er pas toe uit nadat Hij de mens zijn oneindige liefde en zorg heeft getoond.

Geestelijke teksten

Voor mij is leven Christus (III): De vorming van de hele persoon in zijn totaliteit

Sommige mensen hebben de neiging, wanneer zij aan vorming denken, dit als kennis te zien. Een dergelijk concept is echter niet voldoende: om de persoon in zijn geheel te bereiken moet men de vorming als een wezen beschouwen. Het gaat om een veel hoger doel: je onderdompelen in het mysterie van Christus en door te beantwoorden aan de genade die Hij je schenkt geleidelijk te worden omgevormd in Christus.

Geloofsleven

Voor mij is leven Christus (II): Wegen van contemplatie

De weg van de contemplatie gaan, betekent de Heilige Geest zo laten werken dat Hij in ons het gelaat van Christus weerspiegelt in alle situaties van ons leven.

Geestelijke teksten

Voor mij is leven Christus (I): In de vreugdevolle hoop op Christus

Christus heeft ons bevrijd van een relatie met God die gebaseerd was op negatieve voorschriften en beperkingen en ons daarvoor in de plaats een leven van liefde gebracht. Een nieuw artikel over het christelijk leven, het eerste hoofdstuk van een ebook in ontwikkeling genaamd: 'Voor mij is leven Christus'.

Geestelijke teksten

Voor mij is leven Christus: Richtlijnen voor een leven met Jezus Christus als middelpunt

Het voorwoord op een reeks artikelen met richtlijnen voor een leven met Jezus Christus als middelpunt.

Geestelijke teksten