Aantal artikelen: 205

Surnumerairs: in de bloedsomloop van de maatschappij

Surnumerairs: de meest geziene gezichten van het Opus Dei.

Geloofsleven

‘Het is de moeite waard’ (V): In zijn oorspronkelijke zuiverheid, in zijn stralende nieuwheid

Onze Heer heeft beloofd dat de Heilige Geest zijn Kerk zou leiden zodat zij trouw zou zijn, dat wil zeggen, erop gericht in een permanente dialoog met elk tijdperk door te geven wat zij had ontvangen. Dat is ook de manier waarop het Opus Dei door de geschiedenis heen voortgaat.

Geestelijke teksten

Kerk Broodvermenigvuldiging in Tabgha

Hier vond volgens de overlevering het wonder van de vermenigvuldiging van de vijf broden en twee vissen plaats.

Geloofsleven

Professionele vorming (II): Om Christus te zijn in ons werk

Een aantal suggesties om tijdens ons werk te groeien in onze vereniging met Jezus, door ons voordeel te doen met de vorming die voor elke dimensie van ons leven wordt aangeboden.

Geloofsleven

‘Het is de moeite waard’ (IV): Van geslacht op geslacht

Terwijl de jaren verstrijken en de generaties elkaar opvolgen is de familie van het Opus Dei geroepen om trouw te blijven aan het geschenk dat God op 2 oktober 1928 aan de wereld gaf, een charisma ‘zo oud als het evangelie en als het evangelie zo nieuw’.

Geestelijke teksten

Professionele Vorming (I): Reflecteren op mijn eigen werk

De heilige Jozefmaria benadrukte vijf aspecten van de vorming die het Opus Dei aanbiedt: menselijk, geestelijk, leerstellig-religieus, apostolisch en professioneel. Deze serie legt uit wat de impact van die vorming is op de heiliging van het werk. Maar wat is professionele vorming precies?

Geloofsleven

Mini e-boek: Eenheid van leven scheppen

Dit e-boek legt uit hoe je een harmonieus leven kunt leiden, dat als motor, weg en doel ons geluk in God heeft. Eenheid van leven is een kenmerk dat wezenlijk is voor het leven van een christen die "iets heiligs, goddelijks, verborgen in de meest gewone situaties" wil ontdekken, aldus de heilige Jozefmaria.

Geloofsleven

"Het is de moeite waard" (III): de tijd tot onze bondgenoot maken

Wanneer we het verstrijken van de tijd ervaren, worden we ons ervan bewust dat we trouw kunnen zijn en daardoor steeds gelukkiger kunnen worden. Maar een belangrijk deel van deze uitdaging in onze dagen bestaat erin voortdurend God te zoeken en onze gevoelens positief te ontwikkelen.

Geestelijke teksten

Gij hebt het voor Mij gedaan

Een artikel over de lichamelijke werken van barmhartigheid, geschreven voor het Jubileum van Barmhartigheid in de Kerk. Zoals de heilige Jozefmaria schreef, "ziet Hem in een zieke", een gewaagde uitdrukking die de veeleisende woorden van onze Heer weerspiegelt: Voorwaar, Ik zeg u: … hebt gij voor Mij gedaan.

Geestelijke teksten

De schoonheid van de heiligen en christelijke versterving

Het christendom zoekt geen pijn omwille van de pijn. We begrijpen de versterving van het lichaam het best in het beeld van de heiligen, in de glimlach van Johannes Paulus II over de vrede van Moeder Teresa. Met deze twee voorveronderstellingen in gedachten zien we dat er twee fundamentele redenen zijn voor christelijke verstervingen: zelfbeheersing en zelfverbetering. De auteur, Pablo Marti del Moral, behaalde een doctoraat in de theologie aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome.

Geestelijke teksten