Aantal artikelen: 159

‘Het is de moeite waard’ (V): In zijn oorspronkelijke zuiverheid, in zijn stralende nieuwheid

Onze Heer heeft beloofd dat de Heilige Geest zijn Kerk zou leiden zodat zij trouw zou zijn, dat wil zeggen, erop gericht in een permanente dialoog met elk tijdperk door te geven wat zij had ontvangen. Dat is ook de manier waarop het Opus Dei door de geschiedenis heen voortgaat.

Geestelijke teksten

‘Het is de moeite waard’ (IV): Van geslacht op geslacht

Terwijl de jaren verstrijken en de generaties elkaar opvolgen is de familie van het Opus Dei geroepen om trouw te blijven aan het geschenk dat God op 2 oktober 1928 aan de wereld gaf, een charisma ‘zo oud als het evangelie en als het evangelie zo nieuw’.

Geestelijke teksten

"Het is de moeite waard" (III): de tijd tot onze bondgenoot maken

Wanneer we het verstrijken van de tijd ervaren, worden we ons ervan bewust dat we trouw kunnen zijn en daardoor steeds gelukkiger kunnen worden. Maar een belangrijk deel van deze uitdaging in onze dagen bestaat erin voortdurend God te zoeken en onze gevoelens positief te ontwikkelen.

Geestelijke teksten

Gij hebt het voor Mij gedaan

Een artikel over de lichamelijke werken van barmhartigheid, geschreven voor het Jubileum van Barmhartigheid in de Kerk. Zoals de heilige Jozefmaria schreef, "ziet Hem in een zieke", een gewaagde uitdrukking die de veeleisende woorden van onze Heer weerspiegelt: Voorwaar, Ik zeg u: … hebt gij voor Mij gedaan.

Geestelijke teksten

De schoonheid van de heiligen en christelijke versterving

Het christendom zoekt geen pijn omwille van de pijn. We begrijpen de versterving van het lichaam het best in het beeld van de heiligen, in de glimlach van Johannes Paulus II over de vrede van Moeder Teresa. Met deze twee voorveronderstellingen in gedachten zien we dat er twee fundamentele redenen zijn voor christelijke verstervingen: zelfbeheersing en zelfverbetering. De auteur, Pablo Marti del Moral, behaalde een doctoraat in de theologie aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome.

Geestelijke teksten

Waarom zou je lijden? De christelijke betekenis van versterving

Er zijn zaken die we niet begrijpen. We kunnen ze alleen vanuit het geloof benaderen. En vanuit de liefde. Waarom stierf Christus aan een kruis? Was dat verschrikkelijke lijden nodig om ons te bevrijden van de duistere kanten van ons innerlijk? Nee, dat was het niet. God had onze zonden op duizend andere manieren kunnen vergeven. Een samenvatting van vier artikelen over de betekenis van christelijke versterving.

Geestelijke teksten

De wereld omarmen door gebed: Psalm 2

De beschouwing van het goddelijk kindschap - een kinderlijke aanvaarding waaraan Christus elke gedoopte door genade heeft laten deelnemen - is de basis van de gehele spiritualiteit van het Opus Dei. Enkele overdenkingen over Psalm 2, waarvan de heilige Jozefmaria wilde dat de gelovigen van Opus Dei deze elke dinsdag zouden lezen en mediteren om deze geest van kindschap te bevorderen.

Geestelijke teksten

“Een bovennatuurlijk motief”

Een artikel dat een van de centrale inzichten van de heilige Jozefmaria behandelt: hoe ons dagelijks werk te heiligen.

Geestelijke teksten

Van de centra een thuis maken (II)

Christelijke gezinnen vormen een plek waar gezinsleden samenleven en voor elkaar zorgen. Er zijn echter omstandigheden die deze sfeer van gemeenschap en zorg voor elkaar kunnen ondermijnen, en manieren om deze gezindheid nieuw leven in te blazen.

Geestelijke teksten

Van de centra een thuis maken (I)

Open, lichte en vreugdevolle huizen, dat is wat God wil. Dit is de eerste aflevering van overwegingen over samenleven binnen de centra van het Opus Dei.

Geestelijke teksten