e-Book: Voor mij is leven Christus

Jezus Christus is het uitgangspunt en de leidraad van het hele christelijke bestaan. Het gebedsleven, de vorming van het gevoelsleven, de innerlijke vrijheid, de geestelijke strijd, de zin voor missie... alles komt samen in Christus: ons leven beleven met Hem, zijn leven beleven in het onze.

Download het e-Book:

Mobi ► Voor mij is leven Christus

ePub ► Voor mij is leven Christus

PDF   ► Voor mij is leven Christus


Of bekijk de serie artikelen op onze website


Wat betekent het om christen te zijn? Er zijn vele manieren om deze vraag te beantwoorden. Een van de meest beknopte is terug te vinden in de brieven van Paulus: christen zijn is leven in Christus, ons leven met Hem, zijn leven in het onze. De centrale positie van de Persoon van Jezus Christus moet daarom het uitgangspunt en de leidraad zijn van het hele christelijke bestaan. In een van zijn eerste pastorale brieven heeft de prelaat van het Opus Dei, Mgr. Fernando Ocáriz, uiteengezet wat uit deze realiteit voort vloeit. In dit boek wordt dit verder uitgewerkt, te beginnen met enkele beschouwingen over Jezus als bron van hoopvolle vreugde. Vervolgens behandelt het het gebedsleven te midden van de wereld; de christelijke vorming dat tijdens het proces de persoon in al zijn aspecten raakt; de innerlijke vrijheid van de kinderen van God; de geestelijke strijd als een dankbaar antwoord; het missiebesef dat kenmerkend is voor hen die een goddelijke roeping hebben aanvaard, en het besef van de onvoorwaardelijke liefde van de Heer als grondslag van onze inspanningen om hem te behagen.