Leren om te vergeven

Geloofsvorming
Leren om te vergeven

Vergeving begint wanneer een persoon allerlei wraakgevoelens verwerpt, dankzij een nieuwe innerlijke kracht… Hieronder treft u een tekst van Jutta...

Nieuws van de paus

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (8 juni 2018)

Brief van de prelaat (8 juni 2018)

De vorming die het Opus Dei aanbiedt is ook gericht tot de jeugd, opdat zij – nu en daarna in de loop van hun leven – christelijk zuurdeeg mogen zijn in de gezinnen, in de beroepswereld, in heel het onmetelijke gebied van het menselijk leven.

Dagelijkse tekst

“Jezus, in Uw naam zal ik op zoek gaan naar zielen”

Duc in altum. Kies het ruime sop! - Schud het pessimisme, dat je laf maakt, van je af. Et laxate retia vestra in capturam. En werp je netten uit voor de vangst. Weet je niet dat je met Petrus kunt zeggen: In nomine tuo, laxabo rete. Jezus, in Uw naam zal ik op zoek gaan naar zielen? (De Weg, 792)

Laten we Christus vergezellen bij deze goddelijke visvangst. Jezus staat aan de oever van het Meer van Gennésaret. De mensen drongen op Hem aan om het woord Gods te horen (Luc 5, 1). Net zoals vandaag! Ziet u dat niet? Mensen willen de boodschap van God horen, ook al lijkt dat uiterlijk niet zo. Sommigen hebben misschien de leer van Christus vergeten. Anderen hebben —buiten hun schuld— Hem nooit leren kennen en beschouwen de godsdienst als iets dat er niet voor hen is. Maar wij moeten zelf...