Leren om te vergeven

Geloofsvorming
Leren om te vergeven

Vergeving begint wanneer een persoon allerlei wraakgevoelens verwerpt, dankzij een nieuwe innerlijke kracht… Hieronder treft u een tekst van Jutta...

Nieuws van de paus

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (8 juni 2018)

Brief van de prelaat (8 juni 2018)

De vorming die het Opus Dei aanbiedt is ook gericht tot de jeugd, opdat zij – nu en daarna in de loop van hun leven – christelijk zuurdeeg mogen zijn in de gezinnen, in de beroepswereld, in heel het onmetelijke gebied van het menselijk leven.

Dagelijkse tekst

“De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig”

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. - Rogate ergo! Vraag derhalve de Heer van de oogst, dat Hij werklieden stuurt naar zijn veld. Het gebed is het meest doeltreffende middel om apostelen te winnen. (De Weg, 800)

De wereld weergalmt nog van de goddelijke uitroep: “Vuur ben Ik komen brengen op aarde, en wat verlang Ik anders dan dat het oplaait?” - En wat zie je: bijna overal is het uitgedoofd...
Wil jij je niet inspannen om die brand te verspreiden?
De Weg, 801

Je zou graag deze geleerde voor je apostolaat willen winnen, en die andere invloedrijke, en ook nog die ander die zo verstandig is en zulke goede eigenschappen heeft.
Bid, doe verstervingen, en probeer ze door woord...