Nieuwsbrief

Dagelijkse tekst

“Niemand kan geven wat hij niet heeft”

Wees ervan overtuigd, dat je apostolaat bestaat in het uitdragen van goedheid, licht, enthousiasme, edelmoedigheid, offervaardigheid, volharding in het werk, verdieping in de studie, totaliteit in het geven van jezelf, goed van alles op de hoogte zijn, absolute en vreugdevolle gehoorzaamheid aan de Kerk, volmaakte liefde... -Niemand kan geven wat hij niet heeft. (De Voor, 927)

Vergeet niet: we zijn des te overtuigender naarmate we zelf meer overtuigd zijn.
(De Voor, 929)

“Men steekt geen lamp aan om hem onder de korenmaat te zetten, maar op een standaard, zodat allen verlicht worden die in het huis zijn. Laat zo uw licht stralen voor de mensen, zodat ze uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die ...