Nieuwsbrief

Iets groots dat liefde is

Dagelijkse tekst

”Zorg dat je leven niet onvruchtbaar blijft”

Zorg dat je leven niet onvruchtbaar blijft. - Wees nuttig. - Laat iets blijvends na. - Laat het licht van je geloof en je liefde stralen. Wis door je leven als apostel het vuile, kleverige spoor uit, dat de verdorven zaaiers van de haat achterlieten. - Steek alle wegen van de aarde in brand met het vuur van Christus, dat je in je hart draagt. (De Weg, 1)

Als u voor de verleiding zou bezwijken u af te vragen ‹wie zegt me, dat ik me daarmee moet bemoeien?›, dan zou ik u zeggen ‹Christus in eigen persoon beveelt het u›. Hij vraagt het u: De oogst is groot, maar werklieden zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst dat Hij werklieden zendt in zijn wijngaard (Mat ...