e-Book: Nieuwe Horizonten

God is onze Vader, Jezus is onze Vriend, de Heilige Geest woont in onze harten, we hebben Maria als onze Moeder ... Elk van deze realiteiten was voor de heilige Jozefmaria "een nieuwe horizon". Zijn ontdekkingen kunnen ook het landschap van ons innerlijke leven van vandaag veranderen. Download gratis het e-book.

Download het digitale e-book

ePub ► Nieuwe Horizonten

Mobi ► Nieuwe Horizonten

PDF  ► Nieuwe Horizonten


Het christelijk leven is een pad waarop we gewoonlijk, in plaats van nieuwe landschappen te ontdekken, herontdekken wat we al weten, wat bijna vanzelfsprekend lijkt, zo bekend. We hebben duizend keer gehoord dat God onze Vader is; dat Jezus onze Vriend is, die zijn leven voor ons heeft gegeven; dat de Heilige Geest in onze harten woont; dat we Maria als onze Moeder hebben. Wanneer we ons echter echt realiseren wat dit betekent... verandert ons leven volledig.
Door elk van deze werkelijkheden te herontdekken, gaf de heilige Jozefmaria te kennen dat er voor hem nieuwe uitzichten openden. Daarom hebben we ze hier bij elkaar gezet. Misschien zal het lezen van dit korte boek voor God een gelegenheid zijn om ook voor ons de immense horizon van zijn Liefde te openen.

Lucas Buch