Geschiedenis

Het Opus Dei is in 1928 in Spanje gesticht. Het bestaat nu in 68 landen.

1928, 2 oktober. Gehoor gevend aan een goddelijke inspiratie, sticht Jozefmaria Escrivá het Opus Dei, tijdens een retraite in Madrid.

1930, 14 februari. Terwijl hij in Madrid de Mis opdraagt maakt God aan de heilige Jozefmaria duidelijk dat het Opus Dei ook bedoeld is voor vrouwen.

1933. Het eerste centrum van het Opus Dei, de Academie DYA, wordt geopend. Het richt zich hoofdzakelijk op studenten (cursussen rechten en bouwkunde).

1936. Spaanse burgeroorlog: gedwongen onderbreking van het apostolische werk van de stichter.

1939. Jozefmaria Escrivá keert terug naar Madrid. Expansie van het Opus Dei naar andere Spaanse steden. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verhindert de uitbreiding naar andere landen.

1941, 19 maart. De bisschop van Madrid, Leopoldo Eijo y Garay, verleent de eerste diocesane goedkeuring aan het Opus Dei.

1943, 14 februari. Eveneens tijdens de Mis laat God aan Jozefmaria Escrivá een juridische oplossing zien die de wijding mogelijk maakt van priesters van het Opus Dei: het Priestergenootschap van het Heilig Kruis.

1944, 25 juni. De bisschop van Madrid wijdt de eerste drie leden van het Opus Dei tot priester: Álvaro del Portillo, José María Hernández de Garnica y José Luis Múzquiz.

1946. De stichter verhuist naar Rome. In de jaren daarna maakt hij vanuit Rome reizen door heel Europa om het begin van het werk van het Opus Dei in diverse landen voor te bereiden.

1947, 24 februari. De Heilige Stoel verleent de eerste pauselijke goedkeuring.

1950, 16 juni. Pius XII verleent de definitieve goedkeuring aan het Opus Dei. Deze goedkeuring maakt het mogelijk dat gehuwden tot het Opus Dei worden toegelaten en dat seculiere priesters zich kunnen aansluiten bij het Priestergenootschap van het Heilig Kruis.

1969. Buitengewoon algemeen congres van het Opus Dei in Rome waarin de omvorming tot personele prelatuur wordt bestudeerd.

1970. Jozefmaria Escrivá onderneemt diverse catechesereizen door Europa en Latijns Amerika.

1975, 26 juni. Jozefmaria Escrivá overlijdt te Rome. Op dat moment zijn ongeveer 60.000 personen uit vijf werelddelen bij het Opus Dei aangesloten. Álvaro del Portillo wordt als opvolger gekozen.

1982, 28 november. Johannes Paulus II maakt van het Opus Dei een personele prelatuur. Hij benoemt Álvaro del Portillo tot prelaat.

1991, 6 januari. Johannes Paulus II wijdt Álvaro del Portillo tot bisschop.

1992, 17 mei. Zaligverklaring van Jozefmaria Escrivá in Rome.

1994, 23 maart. In Rome overlijdt mgr. Álvaro del Portillo op tachtigjarige leeftijd. 20 april. Javier Echevarría wordt door Johannes Paulus II benoemd tot prelaat van het Opus Dei, waarmee hij diens verkiezing door het algemeen kiescongres in Rome bevestigt.

1995, 6 januari. Mgr. Echevarría ontvangt van Johannes Paulus II de bisschopswijding.

2002, 6 oktober. Heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá op het Sint Pietersplein.

2014, 27 september. Zaligverklaring van Álvaro del Portillo in Madrid.

2016, 12 december. Mgr. Echevarría overlijdt op 84-jarige leeftijd te Rome.

Jaren waarin de activiteiten van het Opus Dei in verschillende landen zijn begonnen

1945 Portugal
1946 Italië en Groot-Brittannië
1947 Frankrijk en Ierland
1949 Mexico en de Verenigde Staten
1950 Chili en Argentinië
1951 Colombia en Venezuela
1952 Duitsland
1953 Guatemala en Peru
1954 Ecuador
1956 Uruguay en Zwitserland
1957 Brazilië, Oostenrijk en Canada
1958 Japan, Kenia en El Salvador
1959 Costa Rica en Nederland
1962 Paraguay
1963 Australië
1964 de Filipijnen
1965 België en Nigeria
1969 Puerto Rico
1978 Bolivia
1980 Congo, Ivoorkust en Honduras
1981 Hongkong
1982 Singapore en Trinidad-Tobago
1984 Zweden
1985 Taiwan
1987 Finland
1988 Kameroen en de Dominicaanse Republiek
1989 Macau, Nieuw-Zeeland en Polen
1990 Hongarije en de Tsjechische Republiek
1992 Nicaragua
1993 India en Israël
1994 Litouwen
1996 Estland, Slowakije, Libanon, Panama en Oeganda
1997 Kazachstan
1998 Zuid-Afrika
2003 Kroatië en Slovenië
2004 Letland
2007 Rusland
2009 Roemenië, Zuid-Korea, Indonesië
2011 Sri Lanka