Aantal artikelen: 140

Zeven zondagen van St. Jozef

Een traditie in de Kerk is de voorbereiding op het feest van Sint Jozef door de zeven zondagen vóór 19 maart te wijden aan Sint Jozef, ter herinnering aan zijn zeven smarten en vreugden. De eerste zondag valt dit jaar op 29 januari.

Geestelijke teksten

Overal op de wereld als een familie

Numeraire-auxiliairs: een specifieke roeping om de familiebanden in het Opus Dei te verzorgen en te versterken.

Geestelijke teksten

Je zou eens een goede bezinning moeten doen

Je hebt besloten om aan een bezinning deel te nemen, en je wilt het goed doen. Of, aan de andere kant, misschien heb je nog niet zo'n beslissing genomen. Iemand die dicht bij je staat - een echtgenoot, een vriend, een geestelijk leidsman - heeft voorgesteld dat je echt aan een bezinning zou moeten deelnemen, en je wilt er graag over nadenken. Een vertaling met handreikingen uit 'To make a good retreat' van David Chandler.

Geestelijke teksten

Voor mij is leven Christus (V): De dankbaarheid maakt dat we willen strijden

Wat zijn de ware motieven die een christen bewegen? Wat zoeken wij wanneer we zeggen dat we beter willen worden? Dit artikel suggereert om gericht zijn op God, niet op onszelf.

Geestelijke teksten

De kracht van zuurdesem

“Wanneer we ernaar streven ons specifieke beroep, onze persoonlijke gezinssituatie en onze dagelijkse werkzaamheden te heiligen, heiligen we niet slechts één afzonderlijk bestanddeel, maar het hele sociale beslag.”

Geestelijke teksten

Voor mij is leven Christus (IV): De meest bovennatuurlijke reden. Innerlijke vrijheid

De samenvatting van de wet als "heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf" is niet zomaar een voorschrift. Liefde kan niet worden opgeëist, en God nodigt ons er pas toe uit nadat Hij de mens zijn oneindige liefde en zorg heeft getoond.

Geestelijke teksten

Een Mariale maand

De traditie van de Kerk op veel plaatsen wijdt de maand mei aan Onze Lieve Vrouw. Enkele bronnen om Maria beter te leren kennen en liefhebben.

Geestelijke teksten

Voor mij is leven Christus (II): Wegen van contemplatie

De weg van de contemplatie gaan, betekent de Heilige Geest zo laten werken dat Hij in ons het gelaat van Christus weerspiegelt in alle situaties van ons leven.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (X): Ik zal U volgen waar U ook heen gaat

De deugd van de sterkte stelt ons in staat Jezus te volgen zonder afhankelijk te zijn van de wisselende omstandigheden van ons leven en (van) onze omgeving.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (IX): de gave om met de ogen van God te kijken

Sommige deugden bereiden ons erop voor om contemplatief te zijn temidden in het gewone leven.

Geestelijke teksten