Plaats in de katholieke Kerk

De spirituele vorming door het Opus Dei is een aanvulling op wat in de plaatselijke Kerk gebeurt. Degenen die zich bij het Opus Dei aansluiten blijven tot hun bisdom behoren.

Organisatie van de prelatuur

Een prelaat bestuurt het Opus Dei volgens het kerkelijke recht en de eigen statuten van de Prelatuur. De zetel van de prelatuur is in Rome.

Ad charisma tuendum

Informatie over het buitengewoon algemeen congres dat van 12 tot 16 april in Rome werd gehouden. Het werd bijeengeroepen om de statuten van de Prelatuur aan te passen aan het motu proprio “Ad charisma tuendum”.