Aantal artikelen: 2233

Bericht van de prelaat na de audiëntie met paus Franciscus

Paus Franciscus heeft vanochtend Mgr. Fernando Ocáriz ontvangen. We publiceren een bericht van de prelaat van het Opus Dei ter gelegenheid van deze audiëntie.

Van de prelaat van het Opus Dei

Onwaarschijnlijke vrienden (I): Keagan en Trevor

“We hebben een vriendschap gecreëerd die vrij is van oordelen (of hooguit luchthartige oordelen).” In deze serie interviews praten vriendenparen uit verschillende delen van de wereld over hoe zij elkaar hebben ontmoet, wat ze in elkaar waarderen, en hoe zij omgaan met hun verschillen.

Getuigenissen

Paus: voor de afschaffing van marteling

Laten we met de Paus bidden “dat de internationale gemeenschap zich concreet inzet voor de afschaffing van marteling en steun aan de slachtoffers en hun families garandeert ”.

Van de paus en de Kerk

Een deur naar het mysterie: de geloofsbelijdenis van Athanasius

De Geloofsbelijdenis van Athanasius - ook bekend onder de eerste woorden ‘Quicumque vult’ – is een samenvatting van geloofswaarheden over de Allerheiligste Drie-eenheid en de Menswording. De heilige Jozefmaria bad en mediteerde over deze tekst op de derde zondag van elke maand, om te groeien in zijn liefde voor de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (XVII): De fijngevoelige kracht van vertrouwen

Vertrouwen legt de mogelijkheden bloot die in het binnenste van ieder van ons verborgen liggen. Het laat ons op een natuurlijke, harmonieuze manier groeien. Het maakt ons in staat tot meer.

Geestelijke teksten

Bericht van de prelaat (mei 2023)

De prelaat van het Opus Dei is dankbaar voor alle bedevaarten. Door Maria gaan we altijd naar Jezus en keren we ook naar Hem terug (De Weg, nr. 495).

Pastorale brieven en berichten

Maria-Visitatie (31 mei)

Op de laatste dag van mei viert de Kerk het feest van Maria's bezoek aan haar nicht Elisabeth. Daar jubelt Maria haar lofzang uit om haar grote vreugde uit te drukken: het 'Magnificat'. Deze video met Nederlandse ondertiteling laat ons meer zien over de locatie en zoals deze er in onze tijd uitziet.

Van de paus en de Kerk

25 Opus Dei priesters gewijd door kardinaal Lazarus You Heung-sik

Op zaterdag 20 mei wijdde kardinaal Lazarus You Heung-sik, prefect van het Dicasterium voor de Clerus, in de Basiliek van San Eugenio in Rome 25 priesters voor de prelatuur van Opus Dei.

Van het Opus Dei

Tien dagen om het feest van de Heilige Geest voor te bereiden

Een eenvoudig te downloaden plan van tien dagen voor jongeren om het feest van de Heilige Geest voor te bereiden op: bid een gebed, lees een tekst van de heilige Jozefmaria en ga de missie aan (een doel).

Van het Opus Dei

Homilie van de prelaat op het feest van de zalige Alvaro del Portillo (2023)

We mogen de Heer vragen dat we dezelfde houding als Don Alvaro mogen cultiveren: nederigheid en dienstbaarheid aan de Kerk", zei Mgr. Fernando Ocáriz tijdens de Mis die op 12 mei 2023 in de Basiliek San Eugenio (Rome) werd opgedragen.

Van de prelaat van het Opus Dei