Aantal artikelen: 2315

Gebed van heilige Jozefmaria tot de heilige Geest

In april 1934 stelde heilige Jozefmaria een gebed op tot de heilige Geest dat hij veelvuldig bad en aan anderen aanbeval.

Bid met de heilige Jozefmaria

Urbi et Orbi Pasen 2024: “Moge de verrezen Christus een weg van vrede openen”

Na de Mis op Eerste Paasdag sprak paus Franciscus zijn paasboodschap en zegen uit "Voor de stad en voor de wereld", waarbij hij speciaal bad voor het Heilige Land, Oekraïne, Myanmar, Syrië, Libanon en Afrika. Ook bad hij voor slachtoffers van mensenhandel, ongeboren kinderen en allen die moeilijke tijden doormaken.

Van de paus en de Kerk

Professionele Vorming (I): Reflecteren op mijn eigen werk

De heilige Jozefmaria benadrukte vijf aspecten van de vorming die het Opus Dei aanbiedt: menselijk, geestelijk, leerstellig-religieus, apostolisch en professioneel. Deze serie legt uit wat de impact van die vorming is op de heiliging van het werk. Maar wat is professionele vorming precies?

Geloofsleven

Noveen voor de zieken

De Noveen voor de zieken, met overwegingen uit geschriften van de heilige Jozefmaria, helpt mensen om het lijden te aanvaarden met een christelijke geest en het te verenigen met de passie en de dood van Christus, en vraagt God om genezing als dat Zijn wil is.

Devotie en gunsten

Bericht van de prelaat (15 maart 2024)

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit om bij het naderen van de Goede Week na te denken over hoe wij met ons eigen leven Christus overal kunnen brengen.

Pastorale brieven en berichten

Paus: voor de hedendaagse martelaren, getuigen van Christus

Laten we met paus Franciscus in maart bijzonder bidden dat zij die, in verschillende delen van de wereld, hun leven riskeren voor het Evangelie, de Kerk mogen besmetten met hun moed en hun missionaire elan.

Van de paus en de Kerk

Toni Zweifel: een fijngevoelige manier om met anderen om te gaan

De gewoonte om aan anderen te denken bracht Toni Z. ertoe om buitengewone dingen te doen, zoals wat hij op een dag deed op het Centraal Station van Zürich.

Nieuws

"Het is de moeite waard" (III): de tijd tot onze bondgenoot maken

Wanneer we het verstrijken van de tijd ervaren, worden we ons ervan bewust dat we trouw kunnen zijn en daardoor steeds gelukkiger kunnen worden. Maar een belangrijk deel van deze uitdaging in onze dagen bestaat erin voortdurend God te zoeken en onze gevoelens positief te ontwikkelen.

Geestelijke teksten

Gij hebt het voor Mij gedaan

Een artikel over de lichamelijke werken van barmhartigheid, geschreven voor het Jubileum van Barmhartigheid in de Kerk. Zoals de heilige Jozefmaria schreef, "ziet Hem in een zieke", een gewaagde uitdrukking die de veeleisende woorden van onze Heer weerspiegelt: Voorwaar, Ik zeg u: … hebt gij voor Mij gedaan.

Geestelijke teksten

Een ontmoeting met de heilige Jozefmaria in Valle Grande, Peru

Op 9 juli 1974 kwam de heilige Jozefmaria aan in Lima. Het was precies eenentwintig jaar geleden dat Opus Dei haar werk in Peru begon op 9 juli 1953.

Bid met de heilige Jozefmaria