Drie roepingen in één

Drie roepingen in één

Een interview met Albert-Jan die vier jaar geleden katholiek is geworden na evangelisch-protestants te zijn opgegroeid. Na zijn ‘roeping’ tot de...

Nieuws van België

Dagelijkse tekst

“Heer, ik weet niets te bidden”

Als je werkelijk een boetvaardige ziel wilt zijn - boetvaardig en blij - moet je in de eerste plaats je dagelijkse tijden van gebed veilig stellen, tijden van intiem, edelmoedig en langdurig gebed! En niet bidden als je er zin in hebt maar, als het enigszins kan, op vaste tijden. In die details moet je strikt zijn! Wees slaaf van deze dagelijkse eredienst aan God, dan kan ik je verzekeren dat je je constant blij zult voelen. (De Voor, 994)

Ik zie hoe sommigen het beoefenen van de vroomheid — de omgang van een christen met zijn Heer — benaderen. Ik krijg dan een onaangenaam beeld, theoretisch, vol formules, altijd dezelfde onbezielde liedjes die meer de anonimiteit bevorderen dan het persoonlijk gesprek, het tête-à-tête met God onze Vader. Een authentiek mondeling gebed is echter nooit anoniem. Ik herinner me dan die raad ...

Nieuwsbrief

Vermeld a.u.b. uw e-mailadres als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief.

In overeenstemming met onze privacy-beleid gebruiken wij uw e-mailadres alleen voor het versturen van onze nieuwsbrief. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen.

Privacybeleid en cookies