Iets groots dat liefde is

Nieuws van België

Priesters voor alle landen

Eric de Biolley, uit Brussel, zoekt studiebeurzen opdat seminaristen met te weinig financiële middelen toch in Rome zouden kunnen studeren. Zo kwam hij in contact met veel mensen die graag een offer wilden brengen om de Kerk te helpen bij het opleiden van priesters.

Dagelijkse tekst

“Wij zijn allen broeders!”

De Apostel schreef ook dat “er geen onderscheid is tussen heiden en jood, besnedene en niet-besnedene, barbaar en scyth, slaaf en vrije, maar dat Christus alles is in allen”. Deze woorden gelden vandaag nog net zo als gisteren: voor de Heer bestaan er geen verschillen in land, ras, klasse, staat - Ieder van ons is in Christus opnieuw geboren, om een nieuw schepsel te zijn, een kind van God: wij zijn allen broeders en moeten ons broederlijk gedragen! (De Voor, 317)

Wat de honger naar vrede betreft kunnen we met de heilige Paulus zeggen: Christus is onze vrede, pax nostra (Ef. 2, 14). Het verlangen naar waarheid moet ons eraan herinneren dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is (vgl. Joh. 14, 6). De mensen die naar de eenheid verlangen moeten wij naar Christus leiden die ons vraagt om ...

Nieuwsbrief