Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

In de reeks over gezinsonderwijs biedt dit nieuwe artikel enkele ideeën over hoe kinderen met hun vrijheid om kunnen gaan.

Nieuws van België

Een leven als gehuwden op de rots bouwen

Christophe en Oriane broedden reeds een hele tijd op een idee: hoe konden ze jonge koppels – vrienden en kennissen – helpen om hun huwelijk goed te beleven.

Enkele raadgevingen om het hoofd te bieden aan de quarantaine

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis van de laatste weken heeft de overheid gevraagd om de sociale activiteiten zoveel mogelijk te beperken en te proberen thuis te blijven. Dit artikel verzamelt enkele middelen om de nieuwe situatie het hoofd te bieden op menselijk en spiritueel niveau.

Priesters voor alle landen

Eric de Biolley, uit Brussel, zoekt studiebeurzen opdat seminaristen met te weinig financiële middelen toch in Rome zouden kunnen studeren. Zo kwam hij in contact met veel mensen die graag een offer wilden brengen om de Kerk te helpen bij het opleiden van priesters.

Iets groots dat liefde is

Iets groots dat liefde is (IX): Wij zijn apostelen!

Apostolaat is voor een christen niet zomaar een ‘taak’ of een activiteit die een aantal uren in beslag neemt. Het is een behoefte die voortkomt uit een hart dat ‘één lichaam en één geest’ in Christus is geworden.

Dagelijkse tekst

De Gedaanteverandering van de Heer

De hemel: “Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben”. Spoort deze openbaring van de apostel je niet aan om te strijden? (De Weg, 751)

Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht (Mt. 17, 2).

Jezus: U zien, met U spreken! Dit zou ik willen vasthouden, U aanschouwen; verzonken zijn in uw onmetelijke schoonheid; een aanschouwing die nooit, maar dan ook nooit ophoudt! Jezus, kon ik U maar ...

Nieuwsbrief