Iets groots dat liefde is

Nieuws van België

Priesters voor alle landen

Eric de Biolley, uit Brussel, zoekt studiebeurzen opdat seminaristen met te weinig financiële middelen toch in Rome zouden kunnen studeren. Zo kwam hij in contact met veel mensen die graag een offer wilden brengen om de Kerk te helpen bij het opleiden van priesters.

Dagelijkse tekst

“De anderen het leven aangenaam maken”

Zolang je ervan overtuigd blijft dat anderen altijd in hun leven voor jou klaar moeten staan, zolang je niet het besluit neemt om te gaan dienen - verborgen te blijven en te verdwijnen - zal het contact met je broeders, je collega's en je vrienden voor jou een voortdurende bron zijn van ongenoegen, slechte stemming: van hoogmoed. (De Voor, 712)

Als het je moeite kost om iemand een plezier te doen, een dienst te bewijzen, denk er dan aan dat hij een kind van God is en herinner je dat de Heer ons heeft bevolen elkaar lief te hebben.
En verder: dring iedere dag dieper in dit evangelische voorschrift door! Blijf niet aan de oppervlakte. Trek er de consequenties uit ...

Nieuwsbrief