Nieuws van België

Nieuws van de paus

Bisschop Álvaro del Portillo

Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid. Opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt hij op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato

Pastorale brieven

Bericht van de prelaat (4 november 2018)

Bericht van de prelaat (4 november 2018)

In deze boodschap brengt de prelaat van Opus Dei de woorden uit de H. Schrift in herinnering: dat "onze hoop in de hemel is". Een waarheid die vooral in de maand november wordt beschouwd.

Dagelijkse tekst

“Kuisheid is geen dodelijke en vernederende last”

Als je een rein leven leidt en de heilige zuiverheid beleeft, dreigt er een groot gevaar waaraan wij allemaal blootgesteld zijn: het risico om in het geestelijk leven of in het beroepsleven te verburgerlijken. Het gevaar - ook voor degenen die door God tot het huwelijk geroepen zijn - een zonderling te worden, een egoïst, een mens zonder liefde. Bestrijd dat risico tot in de wortel, zonder ook maar enige concessie te doen. (De Smidse, 89)

Met de geest van God loopt kuisheid niet uit op een dodelijke en vernederende last. Zij is een vreugdevolle bevestiging: het verlangen, de zelfbeheersing en -overwinning zijn niet het product van lichaam of instinct, maar van de wil, vooral als die verenigd is met de Wil van de Heer. Om kuis te zijn —en dat is niet hetzelfde als fatsoenlijk ...