Nieuws van België

Priesters voor alle landen

Eric de Biolley, uit Brussel, zoekt studiebeurzen opdat seminaristen met te weinig financiële middelen toch in Rome zouden kunnen studeren. Zo kwam hij in contact met veel mensen die graag een offer wilden brengen om de Kerk te helpen bij het opleiden van priesters.

Dagelijkse tekst

“Wij willen zien met reine blik”

Hoe mooi is de heilige zuiverheid! Maar ze is niet heilig, noch aangenaam aan God, als we haar scheiden van de naastenliefde. De naastenliefde is een zaad, dat door het water van de zuiverheid zal groeien en de sappigste vruchten zal dragen. Zonder naastenliefde is de kuisheid onvruchtbaar, en veranderen haar steriele wateren de zielen in modderpoelen en moerassen, waaruit de stank van de hoogmoed opstijgt. (De Weg, 119)

De goddelijke deugd van de liefde toont zich uiteraard als de meest verheven deugd; maar de kuisheid is een middel 'sine qua non', een noodzakelijke voorwaarde om dit intieme gesprek met God aan te knopen. Wie geen moeite doet haar te bewaren, wie er niet voor strijdt, eindigt als een blinde. Hij ziet niets, omdat de vleselijke mens de zaken ...

Nieuwsbrief