e-Book: Ik heb jullie vrienden genoemd

Naar aanleiding van de pastorale brief van Mgr Fernando Ocáriz over vriendschap (1 november 2019), bieden wij een gratis eBook aan met enkele teksten om ons uit te nodigen om een van de grote schatten te ontdekken en te delen die Jezus de apostelen van vandaag blijft bieden.

Download het eBook

PDF ► «Ik heb jullie vrienden genoemd»

Mobi ► «Ik heb jullie vrienden genoemd»

ePub ► «Ik heb jullie vrienden genoemd»

Bij het Laatste Avondmaal zei de Heer tot zijn discipelen: “Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.” (Joh15, 15).

De persoonlijke ervaring van Gods liefde voor ieder van ons, de bron en oorsprong van alle ware vriendschap, vormt in de ziel een diepe overtuiging van het zendingsgevoel dat alle gedoopten hebben. Nadenken over vriendschap zal deze overtuiging versterken en leiden tot het creëren van ruimtes van vriendschap, waar het gemakkelijker is om ons leven open te stellen voor de ander en om Gods onvoorwaardelijke liefde voor ieder van ons te ontdekken.

De serie ‘Ik heb jullie vrienden genoemd’ bestaat uit vijf hoofdstukken die dieper ingaan op enkele van de ideeën uit de pastorale brief over vriendschap geschreven door Mgr. Fernando Ocáriz op 1 november 2019.


Ik heb jullie vrienden genoemd (I): Heeft God vrienden?

God heeft altijd actief naar vriendschap met ons gezocht en Hij heeft ons aangeboden in gemeenschap met Hem te leven. Noch menselijke zwakte noch het stof op de weg hebben Hem van gedachten doen veranderen. Onszelf laten omarmen door die onvoorwaardelijke Liefde, vervult ons met licht en kracht die we anderen kunnen aanbieden.

Ik heb jullie vrienden genoemd (II): Om de aarde te verlichten

Het ‘nieuwe gebod’ dat Jezus ons aan het einde van zijn leven heeft toevertrouwd, leert ons dat ware vriendschap ook authentiek apostolaat is.

Ik heb jullie vrienden genoemd (III): Een wederzijdse liefde

Openstaan voor de liefde van anderen is een manier om ruimte te maken voor God in ons leven. Jezus deed dat tot en met de laatste momenten op aarde.

Ik heb jullie vrienden genoemd (IV): Broederschap en vriendschap

"Vriendschap wordt altijd belangeloos geschonken; als het plichtmatig wordt beoefend of als middel dient, is het nooit authentiek."

Ik heb jullie vrienden genoemd (V): Kijk wat een goede vrienden!

"Vriendschap is één van de goddelijke wegen op aarde die God voor ons geopend heeft, door Mens te worden en Vriend van zijn vrienden."