6 Artikkels

Fotogalleri UNIV 2016

3000 unge mennesker som deltok i det 49. UNIV Forum var til stede 23. mars på generalaudiensen på Petersplassen sammen med pave Frans, som etter talen rettet en spesiell hilsen til dem.

Fra paven

Verden trenger sterke forbedere for å motvirke den utbredte volden

I vår tid er det mange mennesker som vil ha fred, samhold og dialog. 2014 ble for meg nært knyttet til Álvaro del Portillos saligkåring, og minnet om denne biskopens vennlige sinnelag har ofte dukket opp for meg, fordi han formidlet så mye fred til de som befant seg i hans nærhet.

Nyheter

Biskop Oscar Romero ble styrket i sin tro av den hellige Josemaría

Msgr. Joaquín Alonso minnes biskop Romeros møte med den hellige Josemaría i 1974, da han fikk anledning til å treffe den mannen som nå har blitt saligkåret.

Documentación

UNIV gir paven et maleri av Flukten til Egypt

Studentene som deltok i UNIV-kongressen 2015 ga paven et maleri som fremstiller Den hellige families flukt til Egypt, for å vise sin solidaritet med kristne som blir forfulgt i forskjellige deler av verden.

Fra Opus Dei

"Erkebiskop Oscar Romero vil bli en høyt elsket helgen"

Opus Deis prelat har offentliggjort en kort uttalelse om den kommende saligkåringen av erkebiskop Oscar Romero, som vil bli erklært martyr av pave Frans.

Fra prelaten för Opus Dei

”Alle menn og kvinner er kalt til hellighet”

På generalaudiensen 19. november 2014 snakket pave Frans om ”det universelle kall til hellighet” som ble vektlagt av det annet Vatikankonsil: ”Hellighet er en gave, det er en gave som Herren Jesus gir oss, når Han tar oss til seg selv, kler oss i Ham, og gjør oss lik Ham.”

Fra paven