"Erkebiskop Oscar Romero vil bli en høyt elsket helgen"

Opus Deis prelat har offentliggjort en kort uttalelse om den kommende saligkåringen av erkebiskop Oscar Romero, som vil bli erklært martyr av pave Frans.

Erkebiskop Oscar Romero, med Johannes Paul II.

paveDen hellige far Frans har gitt Kongregasjonen for helligkåringer myndighet til å utstede en erklæring om martyrium for Guds tjener Oscar Arnulfo Romero y Galdamez. Erkebiskop Romero (El Salvador, 1917-1980) ble snikmyrdet av hat mot troen 24. mars 1980, mens han feiret messe.

"Martyrene er en utfordring for alle menn og kvinner, både troende og ikketroende, men de er et skinnende lys for dem som har satt sitt håp til Gud. Jeg er sikker på at erkebiskop Oscar Romero vil bli en høyt elsket helgen."

Da biskop Javier Echevarria fikk høre nyheten sa han: "Martyrene er en utfordring for alle menn og kvinner, både troende og ikketroende, men de er et skinnende lys for dem som har satt sitt håp til Gud. Jeg er sikker på at erkebiskop Oscar Romero vil bli en høyt elsket helgen."

"Jeg traff erkebiskop Romero i Roma," sa Opus Deis prelat, "ved et av hans besøk til den hellige Josemaria, i 1974. Han var en from mann, ikke bundet av egne interesser og viet til sitt folk. Hans streben etter hellighet var påtakelig. Erkebiskop Romero var en av de første biskoper som etter den hellige Josemarias død i 1975 skrev til pave Paul VI og ba om at det måtte startes en helligkåringsprosess. Jeg er sikker på at han nå, fra Himmelen, fortsetter å gå i forbønn sammen med sin gode venn St. Josemaria, for den delen av Guds folk som er Opus Dei."

Erkebiskop Romero var en av de første biskoper som etter den hellige Josemarias død i 1975 skrev til pave Paul VI og ba om at det måtte startes en helligkåringsprosess

Den hellige Josemaria og erkebiskop Romero hadde kjent hverandre siden 1955. Erkebiskopen av San Salvador hadde stor respekt for Opus Deis spiritualitet og hadde mye kontakt med det apostoliske arbeidet som prelaturets medlemmer utførte i El Salvador. I 1974 kom han til Roma og hadde flere samtaler med den hellige Josemaria. Som fr. Antonio Rodriguez Pedrezuela forteller i boken "A Sea Without Shores", var grunnleggeren av Opus Dei opptatt av at erkebiskopen skulle ha mulighet til å hvile mens han var i Roma, for han forsto at situasjonen i El Salvador var svært anspent.

Sympatien var gjensidig, og da grunnleggeren av Opus Dei døde, uttrykte erkebiskop Romero i sitt anbefalingsbrev om helligkåring av den hellige Josemaria sin takknemlighet "for at han selv hadde fått oppmuntring og styrke til å være trofast mot Kirkens uforanderlige lære og til å kune tjene Den hellige romerske kirke med apostolisk glød."

I samme brev skrev han: "Msgr Escrivas liv var preget av en uavbrutt samtale med Gud og dyp ydmykhet. Man kunne se at han forholdt seg til andre med finfølelse, vennlighet og godt humør." Et brev til den salig Alvaro del Portillo noen måneder etter grunnleggerens død viser at hans respekt og affeksjon for den hellige Josemaria hadde blitt enda større.

Han hadde også et dypt vennskap med erkebiskop Fernando Saenz som var regionalvikar for Opus Dei i El Salvador og senere ble hans etterfølger som erkebiskop av San Salvador. Den dagen han ble drept, hadde han tilbragt morgenen sammen med Fernando Saenz på et retrett for prester organisert av Opus Dei. Etterpå ledsaget Fernando Saenz erkebiskopen til kirken der han skulle feire messe. Saenz minnes: "De drepte ham mens han frembar brødet og vinen. Det var på en måte et overveldende ytre tegn på at han hadde gitt sitt liv for folket, for de fattige, for rettferdighet, for fred."