Biskop Oscar Romero ble styrket i sin tro av den hellige Josemaría

Msgr. Joaquín Alonso minnes biskop Romeros møte med den hellige Josemaría i 1974, da han fikk anledning til å treffe den mannen som nå har blitt saligkåret.

Msgr. Joaquín Alonso (født 1929 i Sevilla), lisensiat i juss og doktor i kanonisk rett, bodde sammen med den hellige Josemaría i Roma og har i mange år samarbeidet med Opus Deis prelat. Han har bodd i Roma i 62 år og er teologisk rådgiver for Kongregasjonen for helligkåringer. I dette intervjuet forteller han om biskop Oscar Romero, som ble saligkåret 23. mai i San Salvador. (lenke til saligkåringens nettside)

Msgr. Alonso, hvordan ble du kjent med biskop Oscar Romero?

Jeg ble kjent med ham i Roma i 1974. 30. oktober det året kom han til Roma (det var ikke første gang) og den hellige Josemaría, som skulle ta imot ham noen dager senere, 8. november, ba meg ta meg av ham. Msgr. Romero var blitt utnevnt til biskop av Santiago de Maria i El Salvador noen dager før han ankom.

Msgr. Romero sa til meg at denne reisen til Roma var gitt av forsynet, siden den hjalp ham til å komme bort fra sitt vanlige miljø og få litt avstand og se den lille verden som tynget ham fra et annet perspektiv. Han følte tyngden av det ansvaret som hans bispeutnevnelse innebar, og han trenge å føle at noen lyttet til ham og oppmuntret ham.

Foto der biskop Romero skrev: Jeg velsigner med en hyrdes og venns hengivenhet "Opus Dei" i vårt erkebispedømme. Hengiven: + Oscar Romero, erkebiskop. 25/3 1979
Har du noen spesielle minner fra dette oppholdet?

For meg ga dette besøket en anledning til å snakke med biskop Romero lenge og ganske dypt. Samtalene var broderlige og svært prestelige. Blant annet fortalte fader Oscar at han siden 1960-tallet fikk åndelig veiledning av en prest i Opus Dei, fader Juan Aznar. F. Aznar døde i mars 2004.

Siden fikk jeg kjennskap til noen detaljer om denne kontakten med f. Juan. Han hadde for eksempel betrodd ham i et brev fra 1970 at ingen annen forsto hans sjel. I en julehilsen fra 1973 skrev han at han aldri glemte hans kloke råd. Den salige Oscar var en takknemlig prest, og jeg ble rørt da jeg fikk vite at han hadde dødd mens han feiret messen, den fremste takksigelse.

Hvordan var møtet med den hellige Josemaría?

Han traff den hellige Josemaría 8. november. Samtalen varte neste en time, og etterpå betrodde biskop Romero meg at dette møtet hadde gjort et stort inntrykk på ham. Han sa at han hadde følt seg styrket i troen av den hellige Josemaría og at Opus Deis grunnlegger hadde omfavnet ham og fått ham til å føle seg avholdt og ikke like ensom. Biskop Romero kalte den hellige Josemaría en Guds mann, og han brukte anledningen til å invitere ham til å komme til Latin-Amerika, noe han gjorde i 1975.

Fader Oscar hadde også mulighet til å treffe pave Paul VI, og han var glad for å få høre noen oppmuntrende ord fra ham. Han fortalte etterpå til meg at denne reisen minnet ham om hans første år som prest og han så på den som en gave fra Gud.

Fortsatte dere å ha kontakt?

Jeg husker at han 26. juni 1978 (på treårsdagen for den hellige Josemarías bortgang) kom og feiret messen i Santa Maria della Pace, der grunnleggerens relikvier var oppbevart. Jeg og msgr Francisco Vives conselebrerte ved messefeiringen. Han holdt en kort preken full av hengivenhet og takknemlighet mot den hellige Josemaría og uttrykte at han fra første stund de møttes hadde følt at han ble behandlet som en bror. Dette skrev han også i et brev.

Som jeg sa skjedde dette i 1978, et år etter at msgr. Romero hadde blitt utnevnt til erkebiskop i San Salvador.. Der var det en annen prest i Opus Dei, msgr. Fernando Sáenz Lacalle, som hadde ansvar for hans åndelige veiledning, noe han også fortalte offentlig.

Hva tenkte du da du fikk høre at han var død?

Den tragiske nyheten gjorde et dypt inntrykk på meg, og samtidig følte jeg et ønske om å være med ham i bønn, og å be om hans forbønn for Kirken i Latin-Amerika. Det var også en grunn til å takke Herren for å ha gitt meg anledningen til å bli kjent med denne Guds mann personlig.

Rodrigo Ayude