Finne Gud gjennom skjønnheten

Barbara, som ble født i en ikke-praktiserende luthersk familie, fant veien til Gud gjennom musikkens og naturens skjønnhet.

«Jeg kunne ikke leve i en verden uten skjønnhet», sier Barbara, en sopran av svensk opprinnelse. Hun ble født i en luthersk familie som ikke praktiserte troen. Men hun fornemmet Guds eksistens i musikken til Bach og Händel, og i Østerrikes, Bayerns og Sveits majestetiske fjell, som hun pleide å dra til om sommeren sammen med mannen Arne.

Det var spesielt religiøs musikk som ga gjenklang i hennes indre. Men først 20 år senere forsto hun at dette «noe» som hun intuitivt oppfattet som Gud, at detvar «hans måte å åpne mitt hjerte for troen.»

I en årrekke arbeidet Arne som kirurg på et sykehus i en av verdens største ørkener, i Dubai. Og det var der de begge ble tatt opp i Kirkens fulle fellesskap. Det skjedde i kirken St. Frans av Assisi, av en italiensk kapusiner som hadde levd i over 60 år i arabiske land.

Barbara og Arne i Roma

Deres konvertering skjedde etter at

Barbara tilfeldigvis kom over EWTN, et TV-nettverk grunnlagt av Moder Angelica i USA. Hun begynte å bli kjent med Kirkens historie, helgenenes liv, Katekismen og Benedikt XVIs magisterium: «Det ville være umulig å snakke om vår konvertering uten å nevne hans innflytelse på våre liv som katolikker,» forsikrer Barbara oss.


Det kan interessere deg: Den hellige Josemaría ved Persiagulfen


Slik lærte de litt etter litt om Den katolske kirkes lære og hengivenhet overfor Vår Frue. Barbara sier: «Jeg er fullstendig overbevist, nå mer enn noen gang, om at fraværet av hengivenhet overfor Vår Frue i de protestantiske trossamfunn har ført til en beklagelig mangel på respekt for kvinner generelt, og til og med til den triste utviklingen av en aggressiv feminisme.»

Barbara og Arne med Opus Deis prelat, msgr Fernando Ocáriz

Opus Dei kom inn i deres liv noe senere, og var svaret på deres behov for å fortsette å få katolsk undervisning, og oppleve vennskapets gave på en rikere måte. Vennskap har for Barbara «alltid, også før min konvertering, vært noe hellig.»