Number of articles: 4

Kas yra Šventojo Kryžiaus kunigų draugija?

Dalinamės trumpu filmu apie dvasininkų asociaciją, kurios tikslas – skatinti vyskupijų kunigus augti šventumu per savo tarnystę Bažnyčiai, pagal Opus Dei dvasingumą.

Šventojo Kryžiaus kunigų draugija

Prelato laiškas (2020 m. spalio 28 d.)

Šiame naujame pastoraciniame laiške mons. Fernando Ocáriz apmąsto Opus Dei dvasią ir atsidavimo Dievo Darbe bruožus pagal skirtingas asmenines aplinkybes.

Pastoraciniai laiškai

Prelato laiškas (2020 m. vasario 5 d.)

1930 m. vasario 14 d. devyniasdešimtųjų metinių proga, Mons. Ocariz kviečia mus daug dėkoti Dievui už dovaną suteiktą Dievo Darbui ir Bažnyčiai.

Pastoraciniai laiškai

Šventojo Kryžiaus kunigų draugija

Dieceziniai kunigai gali įstoti į Šventojo Kryžiaus kunigų draugiją, kuri yra neatskiriamai susijusi su Opus Dei prelatūra.

Šventojo Kryžiaus kunigų draugija