„Šventasis Juozapas yra vidinio gyvenimo Mokytojas“

Šventasis Juozapas, Kristaus Tėvas, yra taip pat ir tavo Tėvas bei tavo Globėjas. Kreipkis į jį. (Kelias, 559)

Mūsų Tėvas ir Globėjas šventasis Juozapas yra vidinio gyvenimo Mokytojas. Pasivesk jo globai ir pajusi jo galios veikimą. (Kelias, 560)

Apie šventąjį Juozapą savo gyvenimo knygoje šventoji Teresė rašo: „Jei kas nerastų Mokytojo, kuris jį išmokytų melstis, tepasirenka šitą garbingą šventąjį sau už mokytoją ir nepaklys kelyje“. Tai patyrusios sielos patarimas. Paklausyk jos. (Kelias, 561)

Šventasis Juozapas: neįmanoma mylėti Jėzaus ir Marijos nemylint šventojo Patriarcho. (Kalvė, 551)

Tik pagalvok, kiek yra priežasčių gerbti šventąjį Juozapą ir mokytis iš jo gyvenimo: buvo tvirto tikėjimo vyras...; išlaikė savo šeimą – Jėzų ir Mariją – sunkiu darbu; saugojo Marijos, savo Sutuoktinės, tyrumą...; ir gerbė – mylėjo! – Dievo laisvę, Dievo, kuris pasirinko ne tik Mergelę kaip Motiną, bet ir jį kaip šventosios Marijos Sutuoktinį. (Kalvė, 552)

Šventasis Juozapai, mūsų Tėve ir Viešpatie, skaisčiausias, tyriausias, nusipelnęs nešioti Kūdikėlį Jėzų ant savo rankų, prausti Jį ir apkabinti: mokyk mus bendrauti su mūsų Dievu, būti tyrus, vertus būti dar vienu Kristumi.

Ir padėk mums veikti ir mokyti, kaip Kristus, dieviškųjų kelių – slaptų ir šviesių, sakant žmonėms, jog jie gali čia, žemėje, nuolat būti nepaprastai dvasiškai veiksmingi. (Kalvė, 553)

Karštai mylėk šventąjį Juozapą, mylėk jį visa siela, nes jis yra žmogus, su Jėzumi labiausiai mylėjęs šventąją Mariją, ir tas, kuris daugiausia bendravo su Dievu: tas, kuris po mūsų Motinos labiausiai Jį mylėjo.

– Jis nusipelno tavo meilės, ir tau dera su juo bendrauti, nes jis – vidinio gyvenimo Mokytojas ir daug gali Viešpaties ir Dievo Motinos akivaizdoje. (Kalvė, 554)

Gauti žinutes el. paštu

email