„Mokytis tau yra svarbi pareiga“

Meldies, apsimarini, dirbi tūkstantį apaštališkų darbų..., tačiau nesimokai. Tada neduosi naudos, kol nepasikeisi.

Mokymasis, profesinis lavinimasis mums yra svarbi pareiga. (Kelias, 334)

Šiuolaikiniam apaštalui valanda mokymosi prilygsta valandai maldos. (Kelias, 335)

Jei nori Dievui tarnauti savo protu, mokytis tau yra svarbi pareiga. (Kelias, 336)

Dažnai eini sakramentų, meldiesi, esi skaistus... ir nesimokai... Nesakyk man, kad esi geras: esi tik gerutis. (Kelias, 337)

Gauti žinutes el. paštu

email