„Išmokyk mane bendrauti su savo Sūnumi!“

Jei nebendrauji su Kristumi maldoje ir Duonoje, kaip tu padarysi Jį žinomą kitiems? (Kelias, 105)

Stenkis dėkoti Jėzui Eucharistijoje giedodamas giesmes Dievo Motinai, skaisčiajai Mergelei, nesuteptajai, davusiai pasauliui Viešpatį.

Ir su vaiko drąsa sakyk Jėzui: mano gražioji Meile, tebūnie palaiminta Motina, kuri Tave pagimdė!

Būk tikras, taip Jį pamaloninsi, ir Jis į tavo sielą įlies dar daugiau meilės. (Kalvė, 70)

Ieškok Dievo savo švarios, tyros širdies gilumoje, savo sielos gelmėse būdamas ištikimas Jam. Ir niekada neprarask šio artumo.

O jei kartais nežinai, kaip su Juo šnekėtis nei ką Jam sakyti, arba nedrįsti ieškoti Jėzaus savo viduje, kreipkis į Mariją, tota pulchra – tyriausią, nuostabiausią, – kad Ją patikintum: Dievo Motina, mūsų Motina, Viešpats panoro, jog būtent Tu rūpintumeisi Dievu, globotum Jį. Pamokyk mane – išmokyk mus visus – bendrauti su savo Sūnumi! (Kalvė, 84)

Gauti žinutes el. paštu

email