Number of articles: 148

Prelato laiškas (2007 m. lapkritis)

Prelatas kviečia šio mėnesio liturginių švenčių dienomis atnaujinti krikščioniškąjį gyvenimą, malda susivienyti su kitais ir jaustis lydimam kitų maldų: „Nė vienas krikščionis neturėtų jaustis vienišas, nes kiekvieną akimirką dalyvaudamas dieviškame gyvenime jis užmezga itin glaudų ryšį su Jėzumi Kristumi ir su Jo Motina.“ Be to, jis kalba ir apie 25-ąsias asmeninės prelatūros metines.

Cartas pastorales y mensajes

Prelato laiškas (2007 m. spalis)

„Priprask atsiduoti širdimi Dievui ir daugelį kartų per dieną Jam dėkoti“, savo spalio mėnesio laiške šv. Chosemarijos žodžiais siūlo Opus Dei Prelatas.

Cartas pastorales y mensajes

Prelato laiškas (2007 m. liepa)

Monsinjoro Chavjero Ečevarijos (Javier Echevarria) laiškas Opus Dei tikintiesiems. Liepos mėnesį Prelatas kviečia apmąstyti paprastą ir pamokantį pirmųjų krikščionių gyvenimą.

Cartas pastorales y mensajes

Prelato laiškas (2007-ųjų birželis)

Mons. Javiero Echevarríos laiškas Opus Dei tikintiesiems. Šį mėnesį jis gvildena Švč. Trejybės ir Eucharistijos paslaptis.

Cartas pastorales y mensajes

Prelato laiškas (2007-ųjų gegužė)

Mons. Chavjero Ečevarijos (Javier Echevarria) laiškas Opus Dei tikintiesiems, kuriuo Prelatas kviečia gegužės mėnesį uoliau melstis Mergelei Marijai bei ginti ir saugoti šeimą.

Cartas pastorales y mensajes

Prelato laiškas (2007-ųjų kovas)

Mons. Chavjero Ečevarijos (Javier Echevarria) laiškas Opus Dei tikintiesiems. Gavėnios proga Prelatas mus ragina kiekvieną „džiaugsmingai koreguoti savo asmeninį gyvenimą ir tarsi lėktuvui ar laivui pasiekti kelionės tikslą“.

Cartas pastorales y mensajes

Prelato laiškas (2007-ųjų vasaris)

Prelatas kviečia priimti Dievo valią, net ir tada, kai mums tai sunku: „Kilniai priimdami šį kvietimą, nors iš pradžių galbūt spirdamiesi ar dvejodami, einame tikruoju keliu, vedančiu Jėzaus pėdomis.“

Cartas pastorales y mensajes

Prelato laiškas (2007-ųjų sausis)

Monsinjoro Javier Echevarría (Chavjero Ečevarijos) laiškas Opus Dei tikintiesiems. Pagrindinė jo tema – taika. „Ar skleidžiame taiką sieloms? Ar jos tikrai jaučia mūsų meilę?“ – klausia prelatas.

Cartas pastorales y mensajes