Počet článků: 18

Předávat víru (2)

Jít příkladem, věnovat čas, modlit se... předávání víry dětem je činnost, která vyžaduje úsilí. Druhá část článku o víře a rodině.

Křesťanský život

Téma 34 - Čtvrté přikázání: ctít svého otce i matku

Čtvrté přikázání se výslovně obrací k dětem v jejich vztazích k rodičům. Týká se také příbuzenských vztahů, výchovy a pracovních vztahů.

Texty pro křesťanskou formaci

Předávat víru (1)

V rodině se utváří náš charakter, osobnost, návyky... a také se v ní učíme jednat s Bohem, což je úkol, který je čím dál tím aktuálnější, jak je uvedeno v tomto článku.

Křesťanský život

Vychovávat pro život

„Chtít pro děti dobro znamená umožnit jim dosáhnout sebekontroly: učinit z nich svobodné osoby.“ Další text z řady „Články o rodině“.

Křesťanský život

Výchova srdce

City se utváří zejména v dětství. Už jako děti se učíme milovat, přičemž hlavními učiteli jsou rodiče, jak uvádí tento článek o rodině.

Křesťanský život

Výchova citů

City jsou nepostradatelné pro plnohodnotný život. Musí však být vychované tak, aby doopravdy pomáhaly člověku ke štěstí. Nový příspěvek o rodině a výchově.

Křesťanský život

Vychovávat k přátelství

„Pro rodiče je ideál spíš v tom, aby se stali přáteli svých dětí,“ říkal svatý Josemaría. Jedině tak může vzniknout důvěra, která umožňuje výchovu.

Křesťanský život

Právo rodičů na výchovu svých dětí (II)

V tomto textu se hovoří o tom, že spolu s rodinou mají také stát a církev závazné povinnosti v oblasti výchovy.

Texty k rozjímání

Pěstovat v dětech stud (2): dětství a dospívání

Dospívání je důležitým obdobím v životě každého člověka: potřebuje cítit svobodu a současně vazbu na druhé. Výchova v tomto období je odlišná.

Křesťanský život

Výchovné poslání rodiny (2)

Hovořit s dětmi o otázkách, které je zajímají, být jim příkladem a nebát se pozitivně ovlivňovat jejich život, to jsou některé z výzev výchovy. Zde uvádíme druhý článek o rodině pojednávající o tomto tématu.

Texty k rozjímání