Počet článků: 143

Dopis od preláta (duben 2014)

Prelát nás vyzývá, abychom období před Svatým týdnem využili ke svaté zpovědi a byli tak příkladem pro druhé.

Pastýřské listy

Dopis od Preláta (květen 2008)

V květnovém dopise nám biskup Javier Echevarría radí přiblížit se v modlitbě k Matce Boží a prosit ji, aby nás naučila rozmlouvat se svým Synem.

Pastýřské listy

Věrnost a tvořivost

Jan Pavel II. se ve svém nedávném apoštolském dopise o nadcházejícím jubileu energicky postavil za otevřenost a usmíření a vyzval každého, aby zpytoval své svědomí. Vy, jako ten, který právě převzal důležitou odpovědnost, vidíte něco, v čem by se Opus Dei mělo změnit? Něco, co potřebuje nápravu? Předat věřícím nové poselství, které Vám bylo svěřeno?

Další příspěvky

Radost a bolest

Jak může být člověk radostný ve světě jako je ten náš, kde bolest a nespravedlnost je téměř všudypřítomná?

Další příspěvky

Opus Dei v Africe

Co dělá Opus Dei pro to, aby podpořilo úroveň života mladých v sužovaných zemích Afriky, aby se zde otevřely nadějnější horizonty?

Další příspěvky

Sv. Josemaría

Kdybyste mohl vybrat pouze jednu z jeho zásad, která by to byla?

Další příspěvky

Musí člověk vynikat, aby se stal světcem?

Požaduje se po členech Opus Dei, aby odváděli co nejlepší práci a snažili se být mezi těmi nejlepšími? Musí člověk vynikat, aby se stal světcem?

Další příspěvky

Jan Pavel II.

25 let pontifikátu je 25 let světových dějin. Co si myslíte o papežově poslání?

Další příspěvky

Vliv Opus Dei

Jak prelatura Opus Dei za daného stavu světa ovlivňuje události, především v Církvi?

Další příspěvky

Sedmdesát pět let Opus Dei

Téměř 75 let po založení, co je základní příčinou vitality Díla?

Další příspěvky