Počet článků: 7

Nazval jsem vás přáteli (V): Hle, jak dobří přátelé

Přátelství, které nabízí křesťan lidem ve svém okolí, bylo vždy důvodem k obdivu. S postupujícím časem se objevují stále nová dějiště a nové výzvy.

Křesťanský život

Nazval jsem vás přáteli (IV): Nejlepší pojistka na život

Přátelství mezi lidmi povolanými ke stejnému poslání umožňuje, aby bylo vždy cestou naplněnou štěstím.

Křesťanský život

Nazval jsem vás přáteli (III): V široké síti vztahů

Nechat se druhými milovat je způsob, jak dát Bohu ve svém životě prostor. Ježíš tak činil do posledních chvil na zemi.

Křesťanský život

Nazval jsem vás přáteli (II): Abyste rozjasnili zemi

„Nové přikázání“, které nám Ježíš svěřil na konci svého pozemského života, dodává lidskému přátelství nový rozměr: jedná se o skutečný apoštolát.

Křesťanský život

Rozjímání preláta: Mariino přátelství

Ve druhé části rozjímání navrhuje Mons. Ocáriz, abychom se učili od Panny Marie a „objevovali potřeby druhých lidí a byli připraveni jim sloužit, jak to dělají přátelé“.

Další příspěvky

Dopis preláta (1. listopadu 2019)

Pastýřský dopis Mons. Fernanda Ocárize o přátelství. „Učme se pečovat o své přátele, aniž bychom přitom zanedbávali své povinnosti.“

Pastýřské listy

Vychovávat k přátelství

„Pro rodiče je ideál spíš v tom, aby se stali přáteli svých dětí,“ říkal svatý Josemaría. Jedině tak může vzniknout důvěra, která umožňuje výchovu.

Křesťanský život