Počet článků: 153

Papežova katecheze o neřestech a ctnostech: Statečnost

Papež František řekl, že tato ctnost je „nejbojovnější“ a také že nás nutí hledat dobro v našem životě a nepřizpůsobovat se tomu, co nám navrhuje svět.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o spravedlnosti

Papež František popsal postoje, které jsou vlastní tomu, kdo je spravedlivý před Bohem a před druhými.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o trpělivosti

Uprostřed Svatého týdne věnoval papež František svou katechezi ze Škaredé středy ctnosti trpělivosti. Doporučil dívat se na Krista v jeho utrpení, příklad poslušnosti a mírnosti.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o neřestech a ctnostech: Moudrost

Papež pokračoval v promluvách o ctnostech, které začal minulý týden, a zaměřil se na rysy, jež definují rozvážného člověka.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze: Úvod do ctností

Potom co papež dokončil katecheze o neřestech, vysvětlil tento týden velkou moc ctnosti, kterou můžeme nabýt jen s pomocí milostí Boží.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o neřestech a ctnostech: Pýcha

Předmětem týdenní katecheze papeže Františka byla pýcha. Jako příklad uvedl při kázání o této nectnosti hřích svatého Petra a pokoru Panny Marie.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o závisti a marnivosti

Papež František při katechezi o ctnostech a neřestech uvažoval o „závisti a marnivosti, dvěma hlavními neřestmi vlastní člověku, kteří touží být středem světa a veškeré chvály“.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o neřestech a ctnostech: Akédia

Papež František se zastavil u akédie, ne až tak známého zla, které označuje lenost nebo nechuť k Božím věcem. V těhto případech doporučoval „pohlédnout do svého nitra a uchovat řeřavé uhlíky víry“.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o smutku

Papež v katechezi rozlišoval mezi smutkem nad vlastními hříchy, který nás povzbuzuje k následování Ježíše s větší láskou, a smutkem pocházejícím od ďábla, se kterým je třeba bojovat, protože nás srází dolů.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o neřestech a ctnostech: Hněv

Hřích hněvu byl hlavním tématem papežské katecheze tohoto týdne. Papež František připomněl, že všichni potřebujeme odpouštět a aby nám bylo odpouštěno, a že existuje svaté rozhořčení kvůli spravedlnosti, což je něco jiného než hněv.

Z církve a od papeže