Tag: papež František

Je mnoho 49 výsledků pro "papež František"

Jednota může být jedině plodem modlitby

V pravidelné týdenní katechezi se papež zaměřil na Týden modliteb za jednotu křesťanů. Poznamenal, že „modlit se na tento úmysl znamená, že na uskutečnění jednoty nestačíme my, se svými silami. Jednota je především dar, milost, o niž je třeba prosit modlitbou.“

Modlit se lze pouze v duchu lásky

Na generální audienci papež František pronesl další část cyklu katechezí věnovaných modlitbě. Řekl, že „opravdová modlitba nás neodvádí od reality“, ale právě naopak. „Kdo se modlí, předkládá Pánovi radost a naději, smutek i úzkost lidí dnešní doby.“

Prosebná modlitba

Papež v dnešní katechezi zdůraznil, že „prosba, žádost je věc lidská, neboť jako tvorové nejsme nezávislí, nýbrž závisíme na dobrotě Pána Ježíše.“ Pro Františka „je naší útěchou jistota, že On vždy naslouchá našim prosbám a odpovídá na ně jako milující Otec“.

Požehnání

Papež František vysvětlil, co v křesťanské víře znamená „požehnání“. Řekl, že to bylo to první, co Bůh po stvoření světa učinil: „Jak vypráví kniha Genesis, na počátku Bůh stvoření požehnal a viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.“

Modlitba rodící se církve

Při generální audienci 25. 11. 2020 upozornil papež na čtyři podstatné charakteristiky života církve: naslouchání nauce apoštolů, pěstování vzájemného společenství, lámání chleba a modlitbu.