Počet článků: 33

Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie

Od 1. do 9. prosince bude v bazilice sv. Václava na Smíchově novéna jako příprava na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.

Z Opus Dei

Téma 9 - Vtělení

Vtělení je důkaz par excellence (po výtce) Lásky Boha k lidem, neboť v něm je to Bůh sám, kdo se dává lidem a bere na sebe účast na lidské přirozenosti v jednotě osoby.

Texty pro křesťanskou formaci

Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie

30. listopadu začne v kostele sv. Václava na Smíchově v Praze novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie.

Z Opus Dei

Život Panny Marie (XX): Královna a Paní vesmíru

Řadu textů o životě Panny Marie zakončujeme jejím korunováním jako Královny vesmíru. „A jako v lenním holdu jí vzdávají poctu andělé a praotcové a proroci a apoštolové... a všichni hříšníci, i ty i já.“

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (XIX): Usnutí a Nanebevzetí Panny Marie

Jak připomněl papež, nebe má jedno srdce: srdce Panny Marie, která byla navždy vzata ke svému Synu s tělem a duší.

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (XVIII): Seslání Ducha svatého

„Setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.“ A tehdy přišel Duch svatý, událost, o které uvažujeme v této části o životě Panny Marie.

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (XVII): Vzkříšení a Nanebevstoupení Pána

Evangelia nezmiňují Pannu Marii ve skupině žen, které šly v neděli umýt Pánovo tělo. Její nepřítomnost je počátkem naděje ve vítězství Krista.

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (XVI): Kristus v hrobě

Scéna Piety nám opět ukazuje Krista v náručí Panny Marie. Matka přijímá Syna, který byl od lidí zavržen. Šestnáctý díl o životě Panny Marie.

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (XV): U Ježíšova kříže

»U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská.« Tak popisuje evangelium událost, o které uvažujeme v následujícím textu o životě Panny Marie.

Texty k rozjímání

Život Panny Marie (XIV): Svatba v Káni

V Káně jsou Ježíš a Maria spolu. Zde, prostřednictvím Panny Marie, učinil Kristus první zázrak, který novomanžele tak potěšil.

Texty k rozjímání