Počet článků: 9

Něco velkého, a ať je to láska (VII): Povolání k manželství

Bůh žehná normálnímu rodinnému životu a chce být jeho součástí. Procházka knihou Tobiáš nám může pomoci takový život znovu objevit.

Texty k rozjímání

„Královno manželů, oroduj za nás“: radosti a strasti jedné mariánské rodiny

Panna Maria se podepsala na prvním setkání Lukáše a Marie. Po dvanácti letech vyprávějí, jak se vypořádávají s denními obtížemi a jak v Boží přítomnosti kráčí po cestě každodenního života.

Osobní svědectví

Téma 36 - Šesté přikázání

Bůh je láska a jeho láska je plodná. Bůh chtěl, aby na této plodnosti měl účast i lidský tvor a spojil plození každé nové osoby se zvláštním úkonem lásky mezi mužem a ženou.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 26 - Svátost manželství

Niterné manželské společenství muže a ženy je posvátné a je uspořádáno vlastními zákony stanovenými Stvořitelem, které nejsou závislé na lidské libovůli.

Texty pro křesťanskou formaci

Právo rodičů na výchovu svých dětí (II)

V tomto textu se hovoří o tom, že spolu s rodinou mají také stát a církev závazné povinnosti v oblasti výchovy.

Texty k rozjímání

Výchovné poslání rodiny (2)

Hovořit s dětmi o otázkách, které je zajímají, být jim příkladem a nebát se pozitivně ovlivňovat jejich život, to jsou některé z výzev výchovy. Zde uvádíme druhý článek o rodině pojednávající o tomto tématu.

Texty k rozjímání

Výchovné poslání rodiny (1)

Vzájemná láska rodičů vytváří v rodině prostředí, které umožňuje výchovu dětí a službu druhým. Toto je téma redakčního článku o výchovném poslání rodiny, jehož první část zde uvádíme.

Texty k rozjímání

„Srdce je svalem, který se vydává,“ říká Rosa Pich, matka 18 dětí

Rosa Pich-Aguilera a Jose Maria Postigo jsou rodiče 18 dětí a přijeli do České republiky a na Slovensko představit svou knihu „Jak být šťastný s 1, 2, 3… dětmi?“. Kniha byla přeložena do obou těchto jazyků.

Osobní svědectví

Právo rodičů na výchovu svých dětí (I)

I když mohou být děti vychovávány i jinými vychovateli, rodiče mají vždy hlavní zodpovědnost za výchovu svých dětí.

Texty k rozjímání