Tag: beatificacion

Je mnoho 6 výsledků pro "beatificacion"

1. října: Audience u papeže Františka

Papež František vyzval 15.000 poutníků, kteří přijeli do Říma v souvislosti s blahořečením Álvara del Portillo, aby se obrátili k novému blahoslavenému: "Nechť vám jeho přímluva a příklad pomáhají velkoryse odpovídat na Boží volání ke svatosti a apoštolátu."

Zprávy

30. září: Děkovné mše v Římě

Byly slouženy dvě děkovné mše. První sloužil v Lateránské bazilice kardinál Agostino Vallini (generální vikář Svatého otce pro římskou diecézi), druhou v bazilice Panny Marie Sněžné kardinál Santos Abril y Castelló (arciděkan této baziliky).

Zprávy

27. září: Blahořečení Álvara del Portilla

Álvaro del Portillo, první následovník zakladatele Opus Dei, blahořečený před zraky věřících z osmdesáti zemí světa. Kardinál Amato: “Nový blahoslavený nás vybízí k láskyplné, milosrdné, srdečné, tiché a pokorné svatosti.”

Zprávy