Počet článků: 7

Druhý vatikánský koncil – Být apoštoly v apoštolské církvi

Papež František vysvětlil při katechezi, že všichni křesťané jsou povoláni k evangelizaci. Řekl, že „apoštolové není jen skupina dvanácti učedníků, které si Ježíš vybral, ale my všichni pokřtění, kteří tvoříme svatý lid věrný Bohu“.

Z církve a od papeže

Nový cyklus papežských katechezí o evangelizaci

Papež František zahájil cyklus katechezí zaměřených na „nadšení pro evangelizaci, tedy apoštolskou horlivost“. Řekl, že evangelizace začíná pohledem, pohybem a cílem.

Z církve a od papeže

Nazval jsem vás přáteli (IV): Nejlepší pojistka na život

Přátelství mezi lidmi povolanými ke stejnému poslání umožňuje, aby bylo vždy cestou naplněnou štěstím.

Křesťanský život

Nazval jsem vás přáteli (III): V široké síti vztahů

Nechat se druhými milovat je způsob, jak dát Bohu ve svém životě prostor. Ježíš tak činil do posledních chvil na zemi.

Křesťanský život

Nazval jsem vás přáteli (II): Abyste rozjasnili zemi

„Nové přikázání“, které nám Ježíš svěřil na konci svého pozemského života, dodává lidskému přátelství nový rozměr: jedná se o skutečný apoštolát.

Křesťanský život

Moje rodina a zubní klinika

Abing Chan a její manžel žijí v Kaohsiung na Tchaj-waně. Oba pracují jako zubní lékaři. V článku se Abing svěřuje se svými postřehy a příběhy ve své práci jako matka a zubařka.

Osobní svědectví

Jednota života v práci

Aby mohla být práce obětována Bohu, musí být vykonávána dobře, se správným úmyslem a správným úsudkem, tak, aby se to projevovalo i ve vnějším chování.

Křesťanský život